DEN STORA MYTEN

Heter min bok som just har kommit ut. Undertitel är filosofisk-teoretiska grunder för den ”svenska modellen”, Humanakademien förlag. Jag går igenom de tre punkter som enligt SAP utgör den demokratiska socialismen. Jag går igenom den organisation som SAP har byggt upp ihop med monopolkapitalet. Jag pekar på den korporativa samhällsorganisation som SAP har byggt och som skulle vara en våt dröm för Musselini. Nej, den svenska socialdemokratin är inte fascistisk, men den har lagt grunden för fascism i Sverige.

”Denna bok ges ut 30 år efter den är skriven. Det är ett tidsdokument. Den visar tyvärr att författarinnan förutsåg flera saker för 30 år sedan. Den är viktig idag, då den kan väcka och ge en möjlighet att förhindra den politiska överbyggnaden att acceptra fascistiska värderingar i det tysta. Läs den som ett dokument från 1980-talet. Förstå den som en varning idag”. Detta citat från bokens baksida, sammanfattar en del. Det finns 13 sidor litteraturhänvisningar, så läsaren kan själv göra egna bedömningar.   Den kan beställas via www.humanakademien.se , bokhandlare eller på nätet, tex. bokus.com.

I överbyggnaden, den del av samhället där vi odlar idéer, tankar och värderingar, som i religioner, politik, med hjälp av tempel, utbildningsväsen, rättsväsen osv. sker stora förändringar idag som ett resultat av vad som redan har skett och fortsätter att ske i basen. Den del av samhället som utgör framförallt dess produktionssystem, speciellt efter EU inträdet och fritt flöde för nationella och internationella monopol.

För att säga det på ett annat sätt; genom att ge monopolen större frihet och utrymme, genom att avveckla den offentliga sektorn, genom att låta den s.k. marknaden avgöra och styra politiken, har vi drastiskt förändrat produktionsförutsättningarna. Dels på eget bevåg och dels som en del av de internationella rörelserna. Härmed har vi redan snörpt demokratin och människors medbestämmande.

När produktionsförhållanden ändras, förändras också överbyggnaden och vi får institutioner som inte kan sköta sitt arbete, när deras roller blir överflödiga och hopplösa som tex. Arbetsförmedlingen. Då sker förskjutningar och förändringar i den s.k. subjektiva faktorn; dvs. föreställningar och värderingar förändras.

Att i det läget skylla på något enskilt parti är oseriöst. Att stå i chorus och skylla på någon annan och något annat är förnedrande mot dem som förmår tänka. Vårt land saknar ledarskap. Våra institutioner som skall upprätthålla en demokratisk ordning, sviker. Riksdagspartierna, sviker och människor söker andra former av organisering än de trimmade och kontrollerande partierna.

Farcgerillan skriver fredsavtal med statsledningen i Colombia efter 50 års krigande. Man ville ha social rättvisa, fick inte det och började själva finansiera sig med hjälp av knarktrafiken. Nu skriver de på fredsavtal och kräver fortfarande socialrättvisa. Människor vill ha socialrättvisa. I Sverige också.

SAP har socialrättvisa som en av sina avgörande punkter. När de hade makten kunde de utgöra en bro mellan klasserna och se till att de längst ner fick en del smulor av det dukade bordet.

Nu har man släppt den kontrollen och marknaden sköter det hela, varpå SAP inte har längre någon roll. Vilket också många svenskar har upptäckt och därför inte röstar på SAP eller stödjer det.

Bernsteinkompromissen, mellan arbete och kapital, är mycket lockande, då man kan kämpa och kämpa, skapa rörelse i ”rätt riktning” men aldrig behöver ta i tu med det mest problematiska, skapa rättvisa.

För vad är rättvisa? Rättvisa för vem? Varför är det överhuvudtaget nödvändigt? Alla är vi ju inte lika, vi kan aldrig göra ett samhälle rättvist.

Eller?

Hur har då ”rättvisa” tolkats? SAP har gjort det enkelt, ”har du så ska jag ha” under förutsättning att man är klassificerad i samma grupp, eller skikt, dvs längst ner. Detta gäller för pöbeln, för folket, för de som kan glädjas med TV såpor, sprit, piller och Thailandresor.

De ”andra” dvs. den växande medelklassen och överheten som lyckas utnyttja ”lyckliga” arbetare, har givetvis en annan tolkning av rättvisa. Man får efter förtjänst, makt och ansvar. Som företagare har jag både förtjänst, makt och ansvar, givetvis skall jag ha mer. Jag arbetar mycket mer och har mycket större konsekvenser av mitt arbete, se bara på Volkswagen. Den ene har bara sig själv och familjen att tänka på, den andre har världen. Självfallet kan det inte finnas rättvisa dem emellan.

Eller?

När man inte har tydliggjort vad man menar med rättvisa, låter man en grumlig syn på den växa fram utan diskussion. För många blir rättvisa, detsamma som likadant. ”Har grannen en sådan bil, ska jag också ha en”.

Det är väldigt praktiskt med att folk tror att rättvisa är detsamma som likadant, ty då får man dem att snegla på sina jämlikar, avundas dem och motarbeta dem i egoistiska intressen. Utmärkt. Ett utomordentligt praktiskt sätt att hålla folk på mattan. Machiavelli föreslog sin prins, samma sak.

Denna lögn om att det går att förena maximerad privatvinst med arbetarnas rättigheter, är att slå dunster i ögonen. Ett tag fungerar en balans mellan arbete och kapital och det är i uppförsbacke. Så länge lönen och vinster höjs och reformerna gör skillnad till det bättre för båda parter, så länge håller jag käft.

Hur var det med den flyende medelklassen från Syrien? Så länge Asad inte inkränkte på medelklassens vällevnad, gjorde det inget att de levde i en diktatur. Nu är de drabbade av krig, som om det vore en farsot, en pandemi som spreds utifrån och inför vilken man är totalt hjälplös.

Historielöst och ansvarslöst kan man fortsätta livssåporna utan slut. Avsnitt för avsnitt. Man kan hoppa in i berättelserna när som helst och ändå få sammanhanget. Varje avsnitt kopplat löst från de tidigare. Fiskstimmet knycker till. Än åt det ena, än åt det andra hållet.

Den kulturrelativistiska och ytliga hållningen, den opportuna politiska hållningen, mörkandet och manipulerandet av fakta, av forskning, utan att sätta i sammanhang, allt undergräver den mull vi har byggt vårt samhälle på.

Detta skapar slukhål. Ingen anar i förväg var de kan uppstå.

Arbetsförmedlingen kan inte ge folk jobb, då det skulle skapa arbetslöshet bland dem själva. Inte? varför har man i så fall inte sett till att arbetsförmedlarna gynnas av att skaffa jobb till andra? Varför har man inte främjat de som tar sig an arbetssökande och hjälper dem till arbete?

Skolor kan inte ge ungdomar utbildning, eller bildning. Hade det varit den väsentliga uppgiften för den verksamheten, då hade man låtit skolpersonalen skapa egna villkor för arbete. Man hade gynnat människor med utbildning och bildning. Eller känner skolofficern i fp, eller prossilusken i mp till att det finns många lärare som möts av ”du är för högkvalificerad” för att bli anställd på en skola? Kan man vara för högt utbildad i en verksamhet som är till att utbilda människor? Om man nu vill arbeta där?

Det finns ett organisationssystem i skolan som är 1890-tal. I skråanda håller man varandra på plats och släpper ingen över bron, som man anser inte har rätt att gå före en själv. Det är det aldrig. Detta upprätthålls av kommuner som aldrig behöver utsättas för revision. Som bara behöver ifrågasättas av sig själva.

Ett system som socialdemokratin har främjat har varit att man sitter på flera stolar och är givetvis oförvitligt lojal till sina uppgifter. Dessa tjänstemän är fakirer, de hoppar från den ena stolen och har en åsikt, sedan till den andra och där har en annan och det påstås att aldrig blandas de tu. Något som strider mot all beprövad erfarenhet och forskning. Myt.

I skolan löste man det med individuell lönesättning. Från askan in i elden. Än mer fördummande. Nästa steg blev av Björklund, en sovjetisk medalj på bröstet till den ”bäste” läraren, (hur detta definieras kan man verkligen fundera på) och nu får vederbörande titulera sig som ”förste lärare”. Ja, när det begav sig i Sovjet, så hånades och skojades det med detta system här hemma.

Nu har de historielösa glömt.  Som treåringar, poppar de upp och upptäcker världen, där de själva står i centrum.

Infantiliseringen är en stor tillgång i fördumningsstrategin. Se bara på USA. Förmodligen jämför sig många med drömlandet, men glömmer bort, att i det stora människohav som USA har i jämförelse med oss, finns det också plats för begåvningar.

Sverige har svenska krusbär, vi vet hur krusbär skall vara minsann, där behövs inga begåvningar. En an e lika go som en an. Detta är ett maktspråk som man till och med har fått folk till att tro att det handlar om rättvisa. Om jämlikhet. Myt.

Hela demokratin riskerar att försvinna i ett slukhål. Då räcker det föga med Central Park löften om att skaffa toar till 60 miljoner människor. Bajamaja och mulltoafabrikanter kan se fram mot storvinster. Det ordnar sig. Varför har det inte varit av intresse förrän nu?

Det finns inga uppoffringar här, finns bara vinst åt alla inblandade. Problemet är gammalt som gatan.

Charlatanen Arnstat babblar om fascism och nazism på sitt eget lilla vis. Det är beklämmande. Men vad som är än värre, är den uppmärksamhet han får, hur man använder hans svammel. Han saknar uppenbart vänner, då ingen försöker få honom inse att han måste skydda sig själv från dumheterna. Det är beklagligt. Han utnyttjas av alla dem som inte vågar gå in i problemet på riktigt. Alla dem som försöker gömma sig bakom ett finger. Han utnyttjas av antiintellektuella och politiska opportunister.

Om det bara vore pajkastning, kunde det vara roligt. Men det är alvar. Det är farligt.

Vår ledare, vår popminister, vill inte inse att när han hävdar att det bara är en vinst med en stor invandring, måste han bekräfta det med handling. Han kan inte stå och prata som en präst i en statskyrka, utan att vara medveten om att de myndigheter han vältrar problemet på, drar in i andra änden i det fördolda. Det som bara drabbar ett fåtal. Lite svinn i befolkningen har ingen demokrati dött av. På lokalplan kan det ske följande: vi har inte råd med speciallärare, med utredningar, med stöd för särskilda behov…vi måste hjälpa flyktingar…

Medborgaren undrar då om myndighetspersonen säger så därför att denne vill utnyttja tillfället för att spä på osämja och främja egna politiska extremistiska intressen? Eller om det är bara en disciplinerad tjänsteman och gör som denne är tillsagd?

I båda fallen är det ett undergrävande av den gemensamma mull vi står på. I båda fall främjar de samhälleliga slukhål.

Detta gäller område efter område.

I en del hål kommer det att försvinna människor och värden för gott. Ur andra, kommer det att kravla sig upp de som vägrar ge efter. Om de kommer att driva och leda en opinion är det avgörande ifall det är kunniga, ansvarsfulla humanister, annars är risken att det blir sablarnas sång.

Det ankommer också på dig. Hur mycket av din bekvämlighet är du beredd att avstå ifrån, innan du blir bestulen den? Tar du ett medvetet steg och skolar dig, höjer ditt medvetande, går samman och resonerar fram klokskap, så kan man också på ett civiliserat sätt påverka i humanistisk riktning.

Håller du för öronen, ögonen och munnen, skjuter undan, skyller på andra, oavsett hur stor medelklasshumanist du anser dig vara, är jag rädd för att jag kommer finna dig snart skräna med hopen n är det börjar kosta.

De flesta är humanister och givmilda så länge de tar från sitt överflöd. Bara de medvetna står kvar och försvarar humanistiska värden när det börjar kosta också.

De som berövas sin värdighet och rättigheter, slåss för sina liv. Det var ett tag sedan Sverige såg sådant. Det kommer snart åter att visa sig.

Den stora myten, handlar om hur vi drogs in i mytbildning medan verkligheten travade på i sitt eget spår.

Ta dig besväret och läs den. Just därför att jag än så länge är ganska ensam på banan, men kommer inte så att förbli och då är du redan förberedd.

Annons

NÄR MEDELKLASSEN FLYR

Ett intressant uttryck är det som sägs i tid och otid, ”alla människor har lika värde”.

Det är inte sant.

Alla människor har inte lika värde. Vi må önska det, men det är inte detsamma som att vi har det. En människa värderas av var man är född, vilken färg på skinnet, arbete, utbildning och kön.  

Men det absolut avgörande är, från vilken socialklass man kommer.

När vi sitter i samma ekonomi försvinner gränserna för dem som har friheten och möjligheten att korsa dem. För de som har råd. För vanligt folk, för fattigt folk, råder alltid gränser.

Ständigt förekommer det krig någonstans, men inte alla får vår uppmärksamhet. 60 miljoner är drivna på flykt. En liten del söker sig till Europa, för att de kan. Unga flyende män och även unga kvinnor borde stanna för att bekämpa kriget och skapa ett nytt samhälle. De borde organiseras till motståndskamp. Varför sker inte det?

Det finns motståndskamp, men de som kämpar emot flyr inte. De som flyr är vana vid ett annat liv. De är ofta välutbildade och har levt i välmåga. Man krävde frihet och demonstrerade, men underskattade sin diktatur. Maktanalysen fanns inte. Att man förvånades över att Asad skulle slå brutalt tillbaka mot sitt eget folk, är märkligt. Motståndet är  dåligt organiserat och dåligt motiverat.

Kämpa får de göra som är kvar. Vem hjälper dem?

Varför uppmärksammas dessa människors öde idag och inte för fyra år sedan när kriget började? Eller tre år sedan, eller två år sedan…då människor också drunknade i haven?

Kan det vara att denna medelklass öden har nått fram till den europeiska medelklassen? Man kanske känner igen sig? Oj, det kunde vara jag!

Tänk om, Gud förbjude, att vårt eget samhälle skulle ställa krav på att försvara landet, att skapa en motståndsrörelse mot fienden…hur skulle medelklassen reagera då? Skulle den mobilisera mot krig? Eller fly?  Och vi andra blir kvar för att kämpa.

Någon presenterade en undersökning på radion, där man ville se vilka förväntningarna fanns hos dem som flydde. Flyktingarna ville kunna fortsätta sina liv på det sätt de är vana. De flesta enligt denna undersökning trodde sig veta att de skulle få mat, bostad, arbete, utbildning, bil och dator.

Det finns många i detta land som drömmer om detsamma.

Många som kommer hit blir säkert besvikna. Kommer människor här bli arga på dom då? Anklaga dem för otacksamhet? Kommer det att spä på polariseringen?

Medelklassen lever gott i Sverige och nu hjälper man flyktingar. Visst är det bra. Nu välkomnar man de flyende, utan frågor. Man tar för givet att alla flyr för att de har förlorat sin egendom och riskerar sina liv. Säkert är det oftast så. Det är människorna väl unt att få ett humanistiskt och värdigt bemötande när de kommer.

När bosnierna kom, knappast någon medelklass, anklagades de av en minister för att stjäla tvätt, vilket säkert skedde här och där.

Min fundering är hur länge kommer alla hjälpare att hålla ut när kraven ökar och man inte bara kan ge av sitt överflöd? När man måste börja ta av sitt dagliga bröd och sin bekvämlighet?

När det inte räcker att samla jympadojor, kläder och leksaker som ingen använder. Människor är artiga och tackar för sådant de ofta har haft av bättre kvalitet innan i sina liv.

Givmildhet brukar mätas i att man ger av och avstår från det man själv behöver.

Låt oss se vad som händer då regeringens ”tvångsmetoder” kommer i verket mot kommuner som Täby, Djursholm, Achim…..

Ja, förmodligen kommer det att ske  ”modifikationer”,  ”justeringar” , ”kompromisser”…med denna lag.

Ja, Täby ( ni vet dom som skall öppna sina hjärtan… eller hur var det?) kanske tar 60 flyktingar istället för 30,  vilket är en fördubling… medan Södertälje får ett par tusen till.

Men en sak skall vi vara klara över, att de boende i bla. Täby och Djursholm… kommer att tjäna mycket på dessa välutbildade från en flyende medelklass.

Det är storslam för Sverige att få välutbildade människor som nu med nya regler kan snabbt tas in på den svenska arbetsmarknaden. Att dränera Syrien på sina akademiker och intellektuella är onekligen ett framtida problem för Syrien. Men något som diktaturen och fanatikerna själva får stå för.

Detta är den s.k. ”objektiva verkligheten” inte vad propagandan öser ut. Men eftersom det är propagandan som når folkmajoriteten, då är frågan; hur tror Täbylattisarna att folk tänker utanför medelklassreservaten?

Det finns dem som har skog, åkermark och naturintressen att värna. De är också starka, rika, etablerade och tillhörande en agrar medelklass, men observera de tillhör en besuttenhet på arv. Av tradition. Av hävd. De är inga uppkomlingar. Inga nyrika. Detta förstår inte urbana uppkomlingar

Till skillnad från den urbana medelklassen, som kan flytta runt, skräna i sin nyrikedom, är den agrala medelklassen en klass med rötter. De har ärvt, brukat, investerat, samlat på sig kunskap, skaffat sig markrättigheter, är jägare, skaffat sig skog… och omger sig av folk som vet vad det handlar om.

Dessa människor vill också försvara sin egendom, sina privilegier, sina rättigheter. Deras rikedom är inte avhängig en bankkontakt. Här talar vi om fast egendom, inte digitala siffror på något cyberkonto.

Deras rikedom är förankrad i svensk mull. Förankrad i svensk kultur. I svensk organisationsförmåga. Den huvudsakliga lantbefolkningen är lierade med dem. Fattigt folk och rikt folk på landet, lever i symbios i kritiskt läge, trots motsättningar.

När ett yttre problem uppenbarar sig, som stöld av mat, stöld av diesel, stöld av jordbruksmaskiner, förstörelse av skogsområden…samtidigt som detta inte får nämnas av PK cencuren, agerar folk i det tysta. De skapar medborgargarden. De organiserar sig. De försvarar sig med vapen.

Då kan ju en stackars medborgare undra, vill regeringen detta? Är det detta lattemedierna vill skapa? Är det därför de sätter igång propagandadrev?

Skall vi ha i landet små privata arméer som gör som de vill? Skall vi ha människor som flyr hit och bestämmer själva hur och var de vill vara?

Om det är på det viset torde man upplysa om att det finns fina bostadsrätter på Södermalm i Stockholm som det säkert går att få in folk i, fina villakvarter i Malmö och Göteborg. Även i Gävle och Sundsvall. Jättevillor i Djursholm, Täby, Lidingön, Djurgården, Waxholm, Frösön är också fint för att inte tala om alla tomma hus på Gotland, under vintern då stockholmarna bor i sina lattereservat.

Är det ingen som informerar om att slottet har minst 350 rum som står tomma?

Om nu många vill ta emot och hjälpa, bör de inte bara ta från sina lager av överflöd, som de tidigare var för snåla att ge bort. De borde inte dumpa betalningen på dem som inget har genom minskade kommunala budgetar. De borde också avstå från sin bekvämlighet, då kommer mottagandet vara genuint och uthålligt.

Vi är många som kräver att flyktingströmmen sköts med ordning och reda, att man kontrollerar hur många av alla dessa, inte minst alla dessa män bland vilka många unga män ( män som borde befinna sig i en organiserad motståndsrörelse och inte gömma sig bakom kvinnor och barn) som kommer och som kanske har andra avsikter än att vilja bidra till det svenska samhället. De kan vara jihadister eller destibilisatörer med uppdrag att skada. Är det helt otänkbart?

Mitt påstående, var att alla har inte lika värde. Jag vänder mig mot propagandan, förenklingen, känslotrummarna, det opportuna storsvulna och inväntar tystnaden, om det kommande falnande intresset, när det börjar kosta för mycket.

Ordning och reda sa Lövén, ställ upp på det då. Skilj agnarna från vetet, släpp inte in också dom som vill förstöra Sverige. Ta hjälp av de äkta flyktingarna, organisera, fördjupa kunskapen sluta upp med välgörenhetsbasarer och klapp på huvudet.

Sätt folk i arbete, med att lära oss den verklighet de kommer ifrån.

Vänta inte tills det börjar smälla. Inse att vår polis är inkompetent, sätt fart att mobilisera civilsamhället, inte att dela ut kaffe och macka enbart, men att fånga upp folk så att de blir en aktiv del av samhället med krav på sig och då får man därmed rätten att också ställa krav på samhället.

Sluta curla extremism!

En bild på en död pojke som såg ut som våra egna barn gjorde att medelklassen reagerade efter fyra och ett halvt års krig i Syrien.

Pappan som tog sin familj på strapatserna, säger att han vill åka hem för att begrava sin familj.

Stämmer det, är det högst tveksamt vilka bevekelsegrunder han utsatte sin familj på och ytterst bär ansvaret för familjens död. Handlade det om ett ytterligare patriarkaliskt övergrepp och beslut? Flyr man verkligen om man kan åka tillbaka för att begrava sin familj? Denne pappa utpekas av andra för att vara en av människosmugglarna. Om detta stämmer, är det ytterligare en dimension att beakta.

Vi har huvudsakligen muslimer som kommer, då de inte tas emot av andra muslimer. De muslimska staterna i området, som skulle kunna som Iran, Saudiarabien, Kuwait, Qatar, Emiraterna… vägrar ta emot dem.  Tvärt om bidrar de till sina trosfränders förintelse.

Men likväl kommer muslimer hit och kräver sin rätt att inte bli ifrågasatt när de lever som muslim,  de vill inte bli kritiserade. Här skall man ha rätt att leva som man vill utan kritik, medan man är tyst om muslimska samhällens bröder-och systermord.

Den demokratiska rätten är inte att slippa bli ifrågasatt. Rätten består i att ifrågasätta. Det är demokrati, som måste läras ut till de som kommer från diktaturer. Det är inte vi som skall backa i det, det är de som inte kan, som får lära sig. Vill man inte det, bör man söka sig till ställen där man slipper.

Ryssland har ett  motstånd mot natovurmerier i vissa kretsar i vårt land. Vi är många mot NATO i Sverige, men våra företrädare klarar inte av att försäkra omgivningen om detta. Varför?

Sverige är idag en öppen bar för allsköns folk. Destibilisatörer, jihadister, IS rekryterare och ”normalkriminella” kan leva och frodas utan problem då svensk polis inte förmår fånga in dem.

Hur många jihadister har vi tagit emot? Hur många kolaboratörer finns det redan i landet? Hur många rekryterare till IS har vi? Hur många kvinnor fungerar som rekryterare till IS? Är alla kvinnor bara offer och förtryckta, eller är de också delaktiga? Vem håller rent från dessa i samhället?

Vi blir fler som förstår vad som växer fram utanför lattereservaten. Utanför ombudsmannarummen. Utanför förståsigpåarinstanserna. Utanför kulturvinpimplarna.

Tar man inte detta i beaktande, visar man inte respekt för den oro som växer, visar man inte att man bryr sig om sitt eget folk, sviker man på alla led.

Detta land har sett uppror förr. Vi kommer att se det igen.

Säg inte att det inte fanns varningar.

FÖRST KOMMER KÄKET SEDAN MORALEN

Vi bevittnar tragedier, desperata lösningar och oförmögna politiker. Vi åser upprörda TV reportrar, som kan identifiera sig med flyende människor. En svensk representant från UNHCR förklarar upprört hur flyktingar från Syrien, ”med akademiska utbildningar och tillhörande medelklassen tvingas nu gå till fots med stora umbäranden”. Nu kan denne man identifiera sig.

Allt detta är säkert sant. Det är sant också när det gäller lidandet för analfabeter, eller nigerianer, eller sydsudaneser eller palestinier…..

”Öppna era hjärtan” sa en politiker som själv har svårt med att göra detsamma. ”Det gäller människovärdet” säger någon annan. ”Alla människor har lika värde” säger den tredje. Och alla har de rätt. Det låter som i kyrkan. En bön, utan förpliktelser.

USA skall ta emot tusen flyktingar, efter att de startade krig som satte miljontals människor i rörelse. Europa, som köpte lögnerna från Vita huset, deltog på skilda sätt i destabiliseringen av Mellanöstern. Inte minst Storbritanien, som gärna ställde sig sida vid sida med olika presidenter från USA, nu vill de inte ta emot frukterna av dåtida politiska beslut.

Sverige tar emot tillsammans med Tyskland de flesta flyktingar i proportion till vår storlek på nation och samhälle.

Margot Wallström, uppenbarligen den klokaste av regeringsmedlemmarna (förmodligen den mest erfarne också) talar detta till trots om rättvisa. Det är inte rättvist att alla lände i EU inte tar emot flyktingar. Speciellt de forna öststaterna, måste, enligt henne, ta emot fler.

Jag kan tänka mig öststaternas tveksamhet att göra det, då demokratiseringen är en färskvara i dessa länder. Samtidigt kan det innebära starka polariseringar i samhället som kan leda till militärkupper.

Bulgarerna levde i 500 år under osmanskt (turkiskt) rike, därefter med ett komplex för den eftersatthet deras samhälle befann sig i, då osmanerna höll dem kvar i medeltiden. Nu, när de blev medlemmar i EU och i NATO, har de också upplevt en polarisering av samhället. Fattigdomen är långt större nu än under den förhatliga socialisttiden. Rikedomen är också större, gubevars, men det gäller ju bara ett fåtal och dem som lyckade sno åt sig, som i Ryssland.

Att ta emot tusentals flyktingar, som inte sällan är mer utbildade och rikare än de som förväntas försörja dem, är onekligen en provokation som kan leda till stora oroligheter. De har medborgare som tar sig hit på grund av fattigdom, nu skall de ta emot flyktingar, som inte sällan kommer från bättre förhållanden. Det skapar stora spänningar något man inte år förneka. Bulgarien har också varit ett naziland, glöm inte det. Det gäller samtliga öststater och Grekland.

Turkiet är länge medlem av NATO, samtidigt har det inte hindrat Turkiet för att vara en militärdiktatur periodvis, och semi sådan som nu. Att det kan ske militärkupper i de forna öststaterna är inte helt uteslutet.

Det folken har fått från EU- medlemskap är det som sipprar ner genom att erbjuda monopolen större vinster och större friheter.

En militär som står folket nära, kan agera annorlunda än en militär som är lydsko till kapitalet. Något som tåls att tänka på.

Det finns runt 60 miljoner flyktingar i världen, ett fåtal söker sig till Europa och det har räckt för att Europa skall skälva.

Det är något som inte stämmer. Att lösa dessa katastrofer med hjälp av böner och känslomässiga utfall, eller att skicka utarrangerade gymnastikskor till en medelklass i mellanöstern, som är van vid bättre kvalitet på dojor än vad folk kan köpa här hemma, är inte framgångsrikt. Samma medelklass som levde väl på diktaturerna medan de höll kontroll. Nu är de drabbade, men det är inte svenskarnas gamla kläder som är det första de behöver.

Sälj kläderna, skänk pengarna till de fattiga i lägren, då kan de göra nytta.

Att slå på känslotrumman och få alla som ställer sig tveksamma till en dåligt fungerande invandringspolitik, känna sig utpekade som främlingsfientliga, är dålig och kontraproduktiv politik.

Sådant gynnar bara SD. Än värre, det gynnar den växande nazifieringen, pronazister som finns i de flesta partier. Jag talar inte om de öppet nazistiska eller fascistiska sammanslutningarna. Jag menar synpunkter, ideologiska ställningstaganden, politiska analyser, som sker i samtliga partier och som leder till ödesdigra konsekvenser och bär mörkbruna och svarta drag.

Nazism och fascism är inte ett varumärke, att identifiera om man ser rätt symbol, eller om man lyssnar till dagens guru i ämnet. Det är ett tankesätt, en hållning, ideologiska slutsatser som förklaras på ett annat sätt än i Hollywoodfilmer om trettiotalet, men där det gäller att se slutsatserna och konsekvenserna av ståndpunkter som levereras i olika förpackningar.

För den bekväme I-landsmedborgaren som är van att bli matad och få tillsagt vad som är rätt och fel, utan att behöva anstränga sig för mycket, utan att behöva läsa för mycket, utan att behöva tänka för mycket, är denna utveckling långt under deras radar.

Därför farlig.

Idag kan en kommunfullmäktige gå ut och säga att ”vi måste betala 15 miljoner till ensamkommande flyktingbarn så därför måste vi dra in på annat”. Det kan tyckas logiskt, men när man passar på att föra igenom sin politik genom att dra ner på sådant som är viktigt för medborgarna och som försätter medborgarna i svåra situationer, när deras rättigheter naggas, när de får lida och får höra att pengarna har fått gå till annat, ja, då har man lyckats att skapa polarisering och ställa grupper mot varandra.

Då ökar nazifieringen.

Den så kallade vänstern i vårt land, ägnar sig åt fingerpekning i detta läge. Men den har inga förslag på hur vi skall lösa problemet. Ingen analys.

Folket kommer att svara med fingerpekning, men då med ett långfinger.

Invandringen är en statlig skyldighet. Ett resultat av Riksdagens och regeringens beslut. Den skall betalas av staten. Kommunerna skall tillsammans med civilsamhället organisera mottagandet och biståndet, men kommunens budget skall inte gå till det. Gör man på detta sätt, kan kommunerna också få med sig sin befolkning, då kan också civilsamhället våga ställa upp. Då kanske till och med de välbeställda kan öppna sina villadörrar. Kanske till och med de etablerade flyktingarna från tidigare flyktingvågor, kan medverka med sin specialkunskap och erfarenhet på ett sätt som inte får dem att känna sig hotade.

Det är bara när människor inte känner sig hotade som de kan bistå andra.  

Var skall pengarna tas ifrån då?  Där dom finns, förstås. De välbetalda skall betala extra, de som tjänar på lågbetald arbetskraft och svartarbete, skall betala extra. De företag som drar nytta av färdigutbildade människor, de skall betala extra.

Nu låter intelligensreserven i makten de som är längst ner i samhället och det lägre  skiktet av medelklassen, betala.  Så som alltid. Sedan undrar man varför människor går till SD. Varför människor blir extrema, desperata, förvirrade.

För att leda ett folk måste man ha fötterna i myllan och inte tro att världen är som man önskar att den vore.

Verkligheten är inte som jag önskar den vara, därför anklagar jag verkligheten; är mottot för dagen.

Är det någon som egentligen  undrar över varför så många röstar på SD?

När ett folk saknar ledning, springer det före. Då blir det kaos om inte en ny ledning kommer till.

När skall drömmarna i MP och förnekarna i S och V se sin roll och skyldighet?

Eller kommer också vi tvingas i en kanske snar framtid försättas under undantagstillstånd och förlita oss på en militär byggd av knektar?

Frihet, oberoende och demokrati är som kärlek, den måste vårdas, försvaras dagligen för att inte förloras.

 

Gör om gör rätt, först käket sen moralen.