MULTIKULTI, MÅNGKULTURELLA SAMHÄLLET, VAD FAN ÄR DET?

 

Det ges ofta i förklaringar, som redan vedertagen sanning, uttrycket mångkulturellt samhälle. Vad menar man med det?

Står det i relation till något som anses vara monokultur?

Varför sprider man propaganda och planterar strategiskt detta uttryck? Vad står det för? Vad vill man uppnå?

 

Begreppet det mångkulturella samhället, blev populärt att använda allt efter invandringen ökade från utomeuropeiska länder. Innan dess talade vi huvudsakligen om om svensk kultur i Sverige. På sextiotalet talade vi om kulturimperialismen. Hur  kommersiella krafter implementerade sina värderingar och skapade olika behov och uttryck för att gynna sina kassakistor. Aningslösheten är enorm och bekvämligheten är fördummande.

 

Så har vi ersatt vår tomtetradition med vräsiga nissar till att tas över av en övergödd amerikan, som hoar på främmande läte och dricker Cocacola. Nu går de generationer som har gått igenom svensk demonterad grundskola och tror att det är en gammal svensk tradition.

Men även det vulgära och obildade är kultur och kan även uppfattas av vissa som s.k. finkultur. Ta alla som vurmar för det franska språket, som är en vulgäriserad form av rommarnas latin med keltiska inslag. Eller varför inte det amerikanska språket osv.

En del anser förstås att svensk kultur är små grodor och dans kring majstången, vilket är sant. Men det är allt annat också som frodas, utvecklas och odlas i Sverige av de människor som där bor.

Utgår vi från begreppet kultur, som betyder odling, kan vi följa spåren bakåt. Se på hur vi har odlat vårt samhälle i Sverige de senaste tusen åren tex. De få som levde här då var en hel del som bekant båtburna, for världen runt, slogs och härjade, handlade och jobbade bland främmande folk. Tog hem slavar från främmande länder, blandade sig med andra, påverkades och påverkade.

Under medeltiden i Stockholm, i Gamla stan, talades det mer tyska och holländska, än svenska. Givetvis för att stan var full av handelsmän och de svenskar som fanns där utgjorde huvudsakligen arbetshjonen.

Vi var en gång i tiden en ockupationsmakt, av Norge, Finland, Baltikum, delav av Tyskland och Polen…Vi har påverkat och påverkats.

Människan införlivar sådant hon behöver, eller fyller en funktion i hennes liv, hon odlar och utvecklar allt efter livsvägen. Det är mänsklig kultur.

Så vad är svensk kultur? Allt som frodas, odlas och utvecklas av människor som bor i Sverige, som utgår från svenska villkor, tillhör den svenska kulturen. 

Vilket inte är detsamma som att acceptera allt. Det betyder inte att vi tycker om all svensk kultur.

Vi har en ganska utvecklad gangsterkultur i landet, det är långt ifrån alla som tycker om den. Vi har islamistisk kultur i landet, betyder det att den är svensk då? Nej, för den utgår inte från svenska villkor. Den bryter mot svensk lag och synsätt i flera av sina ståndpunkter och även ageranden tex.

Kan man säga att den muslimska kulturen är svensk då?

Under förutsättning att islam reformeras och att man anpassar sig till det svenska samhället och vill leva på svenska villkor. Demokratiska villkor.

Bygger man paralellsamhällen, där man lever under egna villkor som skiljer sig från demokratikraven och stor samhället, då tillhör man inte den svenska kulturen. Då vill man inte det.

Då är frågan, är det vad som avses när man talar om mångkulturellt samhälle? Är det det man vill?

Är det små vasallstater man vill skapa? Skall vi gå tillbaka till före Vasas tid?

Människan har i alla tider tagit av varandra, och omarbetat det till vad som är fungerande för dem, där de befinner sig. Då införlivas det och utgör således kulturen där.

När man talar om mångkultur, erkänner man inte kulturens väsen och utvecklingsvägar. Då utgår man från att kulturen är statisk och etnisk.

Då hamnar man på farliga gungflyn.

Egentligen är den så kallade kulturdebatten här hemma, en märklig tilldragelse. De som släpper brösttoner om mångkulturalismen, de som svänger sig PK- aktigt med ”mångkultur”, utan att ens reflektera över vad det står för och framförallt de som bara låter det ske och som springer med…de vanliga ja-sägarna, ja alla dem har något att förklara.

Är det så att Sverige skall bli ett land med en rad olika privata paralellsamhällen, där gangsterlagar råder i vissa kretsar, sharialagar i andra, hedersregler enligt någon krok från långtbortistan, eller våra inhemska folk som romer och deras regler för sig, kanske HBTQ har sina regler osv.

Vad är det för fel med att bygga på den gemensamma svenska kulturen? Vad är det för fel på att värna om de bästa framstegen vi har gemensamt åstadkommit?

Det mångkulturella samhället, vad fan är det?

God Jul

 

 

 

 

 

 

Annons

Den svenska Åsanisse elitismen råder alltjämt

 

Sverige endast svenska Åsanissar hava… vi fortsätter att odla en tradition av att kväsa det okända, och främja endast det jag känner igen. Det invanta. Det inskränkta. Jag anställer den som påminner om mig själv, även om arbetsuppgiften kräver något annat än vad jag och alla i likhet med mig kan leverera. Då känner jag mig trygg. Då slipper jag konkurrens. I den syrefattiga gölen börjar växtligheten att ruttna. Stanken sprider sig utanför dess gränser, men dess försvarare märker inget. Åsanisse är självgod och har sig själv som kriterium för vad som är världsbäst.

 Jag har ofta funderat över hur det kommer sig att vår arbetsmarknad är så stel och trög. Varför är det så svårt att komma in på den. Inte bara för ungdomar, långtidsarbetslösa, invandrare men även för välutbildade svenskar. För begåvade människor. Det är som om begåvning vore en farsot.

Skyll inte på rasism. Skyll på det korporativa konsensussamhället. Skyll på Åsanisseelitismen.

Jag har förundrats över att kapitalister inte vill tjäna pengar, då de inte plockar upp begåvningar, duktiga, plikttrogna och disciplinerade människor som finns överallt. Dom saknar sätt att finna dem. KTH slipsarna sitter i styrelserummen och väntar på den rätte. Han kommer. Han är som dom själva och marknader förloras. Inte vidare begåvat.

Jag har funderat över varför kommun, landsting och stat, inte vill ha det bästa att arbeta hos sig. De skyller på att de måste ta hand om alla de som inte kan arbeta. Ja, men då är det så mycket viktigare att man också fångar upp begåvningarna. Det gör man ej.

Man sätter bedragare att sköta pengar och pedofiler till att sköta barnhem. Om de har de rätta intygen, behövs ingen koll eller anlagstest.

Varför inte pröva människor? Vill dom eller vill dom inte. Behöver de utbildning, organisera den då. Hur svårt kan det vara om man vill?

Istället uppmuntras människor att skaffar papper och all sköns intyg på det ena och det andra. Studielån på hög och som sedan blir ett hinder för att skaffa lån till bostad.

Man skaffar intyg och betyg som inte säger vad de påstås säga. För att få dessa, som är det avgörande, fuskar man till sig betyg, köper dem svart, fifflar och trixar sig igenom utbildningar. Man får en anställning man inte klarar av trots att intyget är rätt. Men vem bryr sig. Går det så går det.

Man kan också ha skaffat sig en massa erfarenheter, kunskaper, färdigheter och klokskap på vägen, som inte finns nedtryckt på något erkänt papper. Då finns heller ingen som är förmögen till att avgöra om jag kan något eller ej. Står det inte nedskrivet, finns det ingen som vågar tro att förmågan finns. Säger ingen åt mig vad jag skall tänka, så vet jag inte hur.

Alltså, det är ok. att jag trixar och fuskar mig fram till ett betyg och att med detta kan bli anställd. Samtidigt som efter att jag är anställd, upptäcker arbetsgivaren att jag är oduglig, men kan inget göra. En del skyller på LAS.  Andra på kollektivavtalen. En tredje på inkompetenta rekryterare och fega dito.

Om jag skulle på grund av ett brokigt liv, med erfarenheter av vårt samhälle på flera nivåer, tänk om jag har vuxit upp utanför den svenska, syrefattiga gölen, och har med mig en kunskap och erfarenhet samt en självkänsla till följd av detta, då finns där ingen som vare sig kan, vill eller vågar testa min kompetens. Vågar ge mig en chans att visa mina färdigheter. Behövs det då att jag kompletterar mina teoretiska färdigheter, kan jag göra det medan jag arbetar. Men så törs ingen tänka.

Men om man under sin utbildning får familj och barn, familjen blir sjuk, strökurser måste tas för att få en inkomst, då det inte finns sommar och juljobb till de studenter som saknar kontakter. Studenter har många sätt de överlever på. Men de som lyckas bäst är de som har ekonomiskt och annat stöd hemifrån och familjens nätverk.

Således främjar systemet endast de redan priviligerade.

Elitismen fortskrider.

Fanns det en öppenhet, fanns det intelligens, fanns det mod skulle man finna flera vägar än den E4 som gäller för allt och alla.

Intet nytt har hänt. Systemet förhindrar konkurrens och nytänkande. Detta är givetvis i ett självförsvar, då med öppenhet och nytänk, skulle många dumskallar bli uppenbara för alla.

En ung man har förklarat för mig för flera år sedan att man borde först anställa och sedan utbilda.

Som gammal pedagog, ser jag många fördelar med detta. Att först börja arbeta som assistent, lärling, med enklare uppgifter är ett utomordentligt sätt att se om människan i fråga har fallenhet och intresse för arbetsområdet. Är det så, kan man lägga upp ett utbildningssystem som varvas med arbete.

Genom alla privatskolors framfart, uppbackade av inskränkt småborgerlighet och flumnissar, fick vi ett lapptäcke av s.k. skolor, där man fifflar sig fram, och anställer kreti och pleti för den grannlaga uppgiften att bilda vårt folk och kommande generationer. Detta har präglat vårt synsätt på skolning och bildning.

Det är huvudsakligen vinstintressen inblandade i dessa företag och gärna inlindade i floskler om Kunskap och Okunskap som dess motsats.

Ja, ni ser, man har subjektifierat kunskap. Ett subjekt som man kan mäta. Något man kan stoppa i en låda. Lägga på hyllan. Ta ner vid behov.

Något som något annat subjekt har definierat. Makten definierar vad som är kunskap.

Lika så med okunskap. Också ett subjekt. Något färdigt som finns. Här har vi kunskap i ena handen och här har vi okunskap i den andra. Så behändigt och livet ter sig inte så komplicerat och farligt.

Den som definierar har förstås tolkningsföreträde och vet vad som är vad. Ju mer antiintellektuell, som de flesta av våra politiker är, ju säkrare i sin övertygelse om vad som är kunskap och vad som är okunskap.

För mig är kunnighet och okunnighet adjektiv. Det beskriver ett subjekt. Jag, som person är kunnig och okunnig i förhållande till vad som krävs av mig.

Att jag har ett betyg bekräftar bara att jag har haft förmågan att anpassa mig till ett system och genomfört vad som krävs för att slinka igenom.

Det säger inte mycket om min egentliga förmåga.

Däremot vet samhället och staten att jag är en tränad soldat i detta system och skall kunna i likhet med ett kugghjul i ett maskinbygge, placeras in i apparaten på ett passande sätt. Det är säkert bra, men att ha det som enda sätt att ta sig in i samhället, bidra till dess uppbyggnad och utveckling, är en elitistisk Åsanissefilosofi då det blir kontraproduktivt.

Skulle jag ha råkat ut för en lärare som jag själv, som försöker lära ut ett kritiskt tänkande, och om jag som student tar det kritiska tänkande på allvar och utvecklar det, kan jag riskera att bli en outsider i vårt samhälle för resten av mitt liv. Åsanisseeliten vill inte ha kritiskt tänkande människor.

Samtidigt har vi allsköns förståsigpåare i Riksdagen som talar med tordönsstämma om nödvändigheten av utbildning, kontroll, betyg, ordning och reda, kontrollerade lärare som skall konkurrera med varandra om hur duktiga de är, klättra på varandra, köra egocentriska piruetter i klassrummen för att vara skolpolitiker till lags. Även om fjunet inte har hunnit falla från överläppen på de allvetande riksdagsmännen och minsistrar, så tycks de veta exakt vad som krävs. De talar så som prästen talar om Gud i kyrkan. Så talar svenska åsanisseriksdagsmän om den helige Kunskapen i Rikets sal, eller ja just, Riksdagen.

Av alla de reformer som jag har hunnit med i min lärargärning, har det aldrig varit någon skolpolitiker som har velat höra min och mina kollegers synpunkter på vårt arbete.

Tja, varför skulle man fråga dem på golvet? De är ju lägre stående så vi som vet bäst, bör sköta det här.

Så tänker Åsanisseeliten.

Bla bla bla bla bla Armen, sa Bert när han hörde en predikan.

Ja, just så, säger många av oss lärare när vi hör makthavare tala om skolan.

Många ungdomar får lära sig att har de bara rätta betyg, rätta intyg, rätta papper…kommer de att få finfin framtid.

Vi ljuger för dem.

Däremot uppmanar vi fiffelochbåg sidan hos dem. De skall klara sig igenom knaseriet och fifflar sig fram. Gör bara det formella. De blir uppmuntrade av ett samhälle som hycklar och säger en sak men tillåter en annan.

I en kommunal skola jag var på, blev jag ersatt av en busschaufför. Rektorn ansåg att denne skulle kunna se efter sin oregerlige son samtidigt som han kunde undervisa en mellanstadieklass.

Jag är behörig och erfaren lärare, och som sådan skulle givetvis aldrig komma i fråga att ersätta honom bakom en bussratt. Eftersom jag inte har busskort. Där finns det lagar och regler att följa. En hel fackkår skulle unisont tala om riskerna och faran och förbjuda mig.

Jag skulle heller aldrig sätta mig bakom en bussratt utan busskort.

Däremot var det aldrig tveksamheter för chauffören att ta över min klass.

Visst är det intressant?

Men, hade han nu haft fallenhet för arbetet, velat bli lärare, skulle den kloke rektorn ha gjort en utbildningsplan, där han kunde samtidigt arbeta som assistent exempelvis medan han utbildade sig. Men det var inte tal om något sådant. Vi blev jämställda i lärargärningen men skulle aldrig bli det som busschaufförer. Så ser man de facto på skolan och har så sett och alltjämt gör det, oavsett alla floskler som sprids från Riksdagen.

Vårt sociala system gröps ur, våra skyddsnät tänjs och brister. Den fria utbildningen i Sverige är villkorad, till att gälla dem som har stöd och ett enkelt liv för att kunna genomföra den.

Man rekryterar dem som liknar en själv. Således håller man en tillräckligt låg kravnivå och låter ingenting få växa om en själv. Ett garanterat sätt att gynna medelmåtteriet och behålla medelmåttan som norm.

Möter man då en människa med en helt annan bakgrund, kunskap och erfarenhet, finns det ingen förståelse, öppenhet eller nyfikenhet på att försöka testa kunskapen hos denne. Se om det går att ta till vara människans förmåga, trots att papperna inte ser ut som just mina. Det finns ingen öppenhet att finna vägar, söka lösningar och backa upp.

Till Sverige strömmar det in folk. Då tänker Åsanisse till ordentligt. Först SFI. Där finns det visserligen också ett antal lärare som ännu inte klarar svenskan, men vad gör det. Svenskar undervisar ju i engelska också, eller hur? SFI skall också vara introduktion till det svenska samhället.

Men det kan man väl göra som man vill med, lite efter hur man känner, eller hur? Sedan någon form av utbildning och kanske ett jobb efter 10 år.

Människor skall försörjas av skattebetalare i 10 år, sedan i bästa fall ge igen. Inga garantier. Åsanisseeliten accepterar att det finns tusentals människor som saknar förmåga att göra något för samhället. Som om det inte skulle finnas någon kompetens hos dessa. hittar man inte rätt kugghjul att sätta in i maskinen, är det fel på kugghjulet. Inte maskinen.

Människor har olika kompetenser och det gäller att plocka upp dem, placera dem där de behövs. För denna grannlaga uppgift, krävs politisk vilja, mod och kompetens.

Den lyser med sin fulla frånvaro hos våra ledare, våra beslutsfattare.

Varför är det så?

Jag känner en SFI lärare som efter att ha gått på kurs för att lära sig hur hon skulle förklara det svenska samhället för nyanlända, som tex. att det finns lag mot att slå barn….blev uppsagd. Den utländske rektorn hade blivit uppläxad av en farbror som studerade på SFI, där han anklagade den kvinnliga läraren för att förtala islam (sic!) genom att tala om agaförbud.

Då vek sig rektorn, för att inte bli anklagad för ”islamofobi” ( det betyder att man har ett sjukligt motstånd mot islam, vem som avgör sägs ej), han sparkade den kunniga och länge arbetande SFI läraren. Den feodala, muslimske farbrodern, fick rätt. Han fick föra in i vårt system sina egna medeltida synpunkter som härmed bekräftades av SFI skolan.

Vad är det mest pinsamma med denna historia?

Är det att gubben sa ifrån?

Nej, han gjorde vad han var lärd till och så som han visste det. Han, gubbe, ledande, patriark…hans skyldighet är att säga ifrån när det går emot honom. Hans kunskap var den att aga är rätt sätt att få barnen att göra det dom är tillsagda till att göra. Det är många som tänker så fortfarande i Sverige, både med Allahs och Guds hjälp, men också utan gudars hjälp. Den religiösa stämpeln, har ingen betydelse för synen på rätten att misshandla barn.

Det pinsamma är att rektorn inte förstod sin uppgift. Han färstod inte att han var representant för det nya samhället och att ge möjlighet till de nytillkomna att få en introduktion i hur samhället fungerar, vilka värderingar som råder, vilka lagar som gäller etc. Något de flesta både vill veta och behöver kunna för att komma in i samhället.

Då rektorn själv var utlänning, kan man tolka att han saknade insikt om informationens nödvändighet. Det borde ha varit tvärt om, just för att han själv kom en gång som främling, borde han ha vetat.

Rektorn i fråga, ville göra karriär och har lärt sig det fega, undanglidande  sättet och därmed svek sitt uppdrag. Han gör karriär och kan skicka brev hem till hemlandet och skryta över sina framgångar i Sverige.

Denne rektor i likhet med alla andra, upprätthåller hyckleriet.

Slutsats: Vi har svenskar och invandrade som inte kommer in på arbetsmarknaden. Förklaringarna är amatörmässiga, ytliga och oftast ovetenskapliga. Man blir inte automatisk kriminell eller terrorist därför att man bor med en ensamstående morsa i förorten.

Däremot kan man bli det, oavsett var man bor, om man blir van vid att kräva och få, utan motprestation. Det man får blir aldrig nog.

Behandlar någon mig som ett hopplöst fall från början, är chansen stor att jag blir det. Men jag behöver inte bli det.

Att ställa krav på människor, är att visa omsorg. Att ställa orimliga krav, som hyckleriet gör, är att förtrycka och cyniskt förklara att en del människor är överflödiga. Vi har erfarenhet av vad sådant kan leda till i sin förlängning. Sverige är inte förskonad från fascism, snarare håller vi på att bygga den.

Avgörande är inte från vilket land du kommer.

Nej, det är lättare för en medelklassutlänning att ta sig fram i Sverige, än vad det är för en fattig svensk, utan stöd och kontakter.

Skillnaden går vid klass.

Det är den korporativa konsensussegregeringen, den upphöjda Åsanisseelitismen som råder och präglar vårt samhälle. Sätter man inte stopp för detta, växer vi in i fascism utan att den goda medelklassen ens har märkt något.