Hotet mot den liberala demokratin

Radions program ”konflikt” hade som titel ”hotet mot den liberala demokratin” och det fick mig att fundera, på vilka demokratier det egentligen finns? Hur ser en icke liberal demokrati ut? Är Eu´s demokrati en icke liberal, eller just en liberal sådan? Är vår demokrati en liberal? Är Erdogans demokrati (där han har skaffat sig mer centrerad makt) en liberal demokrati? Till vilken  räknas den ryska? Amerikanska Förenta Staternas?

 Det fanns en tid då man talade om folkdemokratier. Det möttes av hån, framförallt i väst, där man framhöll att det finns bara en demokrati och att demokratier aldrig krigar mot varandra. Demokratin innebär att man kan politiskt organisera sig, ställa upp till val och vara valbar. När folkets representanter är valda finns dom i ett parlament där man stiftar lagar och fattar beslut som gäller nationen.Grundprincipen är att majoritetsbeslut gäller. Detta koncept är mycket framgångsrikt, det kan se ut nästan hur som helst. Grundtanken från franska revolutionen är maktfördelning. Efter en centralistisk feodalism med en auktoritär konung som den absoluta maktens beslutsfattare och som blev en propp i utvecklingen, tvingade man fram en maktfördelning underifrån. Borgarna krävde sitt utrymme och tog det. De protestantiska borgarna blev mördade och bortjagade av katolska feodalister. Om det feodala Frankrike blev borgerligt med maktfördelning, så var det alltjämt katolskt. En liten spillra av dessa protestanter, hugenotter, kom hit. Bernadotte tillhörde dem.

Franska revolutionen skedde 1789, men Luther hade redan öppnat vägen för förändringar från det feodala, efterblivna ekonomiska systemet som hindrade utvecklingen. Det var drygt 200 år före fransmännens revolution.

I radioprogrammet intervjuades en professor, en akademiker med statlig lön och garanterat jobb. Han använde begreppet ”monoteism” för att beskriva den demokratiska makten. Det kan vara en freudiansk felsägning, eller bara en icke reflekterad konsekvens av vad just monoteism är. Kort kan man beskriva monoteism som en reflektion av jordens maktkoncentration. Så som makten är koncentrerad på jorden bliva den ock så i himmelen. Amen.

Hotet mot den liberala demokratin, menade denne professor och andra intervjuade är fanatismen i ”utanförskapet”. Det låter som att säga att hotet finns hos draken i stora helvetetsgapet. Båda påståenden är ungefär lika verklighetsförankrade.

Det största hotet mot den liberala demokratin är att liberalerna själva blandar form med innehåll. Den demokratiska formen ska erbjuda representation av folkets vilja. Folket, dvs. vuxna medborgare, röstar på representanter som fattar beslut i riksdagar/parlament. Då gäller det för dessa representanter att fatta sådana beslut som gynnar de röstande, så att de får vara kvar och att de klarar av att motivera de beslut som är svåra att fatta och kanske på kort sikt inte gynnar väljarna.

Våra representanter har utvecklat komplicerade och komplexa system där man inför folket för verbala excesser och verbala slagträn. Man har utvecklat förmågan att stoppa in livets sanningar i ”oneliners”, i slagord, korta kärnfulla slagord. Politiker tränas idag av reklambyråer, samma byråer som säljer varor. En försäljare av Coca Cola låter som en politikers slagordssanningar och tvärt om. ”är du varm, ta en Coce!” , ” Är du hungrig, jobba!” När Coca Cola säger att deras dryck är bäst, vet vi att bakom det finns en mångmiljardkoncern och företagsimperium som vill tjäna pengar. Coca Cola luras inte. Jag kan testa drycken och tycker jag inte om den så dricker jag inte mer av den. Sedan ser Coca Cola till att äga en rad andra drycker, där namnet inte framgår lika tydligt och koncernen kanske fångar in mig på ett annat sätt och jag stödjer alltjämt miljardkoncernen. Precis som i politiken.

Skulle jag ha något ideologiskt mot detta monopol och imperialistiska miljardkoncern, tex därför denna gigantiska koncern hindrar andra att växa och komma fram på den liberala marknaden, ja då måste jag vara kunnig om alla ekonomiska intressen som Coca Cola har för att undvika stödja företaget. Detta är orimligt, jag får aldrig veta allt även om jag försöker. Det kan vara svårt att undvika Coca Cola. Där spolades liberala valfriheten bort i den liberala demokratin.

Likheten mellan politiker och förespråkare av Coca Cola är beklämmande.

 På väljaren och köparen ställs det krav. På köparen av Coca Cola, om denne vill veta den ekonomiska makten, systemet, påverkan och vinsten bakom. På väljaren – likaså. För att väljaren ska kunna hålla efter ”sin” politiker, måste väljaren vara väl insatt, kunnig och ansvarsfull. Samtidigt som liberala demokratiska makthavare brukar kalla kunniga och kritiska väljare för att vara elitistiska, och de som säger att Coca Cola och Fanta är sak samma och imperialistföretag, kallar de för populistiska. Detta för att makthavarna inte vill bli granskade. Man väcker ett förakt för de kunniga och modiga för att stöta bort dem. Man väcker också ett förakt för de okunniga och som drar stora svep och förenklar. Återstår de liberala, ( å ena sidan och å andra sidan,) i mitten. Bingo! Det är kanske vad som menas med den liberala demokratin? Likriktning?

Med att inte uppmuntra väljarna till kunskaper, insikter och ansvar,  smeker makthavarna väljarna medhårs i försäkran av att få deras röster. Att ställa krav skulle vara förödande. När väljarna låter sig smekas och springer i led, är allt frid och fröjd. Men kritiserar dom på ”fel” sätt, säger ”fel” saker, så är de populistiska. Då ska de tystas. Det återstår en liten grupp som den liberala demokratin omfattar, de liberala.

Överbyggnaden speglar basen.

Basen är vårt nyliberala, monopolistiska, globalistiska system  inom vilka våra samhällens produktion och vinstfördelning skapas. Där 8 miljardärer äger mer än 50% av den fattigare delen av jordens befolkning ( mer än ca 3,5 miljarder människors egendom). Där kapitalets frihet värnas främst och där kapitalet kan söka sig till de arbetsmarknader som gynnar det bäst. Barnarbete, svältlöner, fattiga löneslavar. Poängen med det fria kapitalets liberala frihet är att kunna göra så stora vinster som möjligt, så blilligt som möjligt utan att behöva ta något ansvar förutom för de närmast alierade, aktieägarna.

Man tar sitt ansvar för jordens utarmning på resurser, genom att ägna sig åt förhalningsdiplomati tills man kan pressa fram gynnsamma politiska beslut. Det krävs  tuffa politiker som sätter gränser. Förklarar dom, motiverar dom, söker de folkets stöd, så får dom det. Men sådana politiker lyser med sin frånvaro.

Kvarnen mal på, prat och prat, formerna för den liberla demokratin ersätter ett demokratiskt innehåll.

 Med gigantiska koncerner, med enorma resurser, med förmåga att indoktrinera människor så bearbetar man människorna till att bli likriktade, informationsstinna och fördummade. För att passa in i den kommersiella demokratin. Vår demokrati skiljer sig inte i sak från den som fanns under mellankrigstiden där den liberala demokratin i Tyskland curlade fram nazismen.

 Vi har en kommersiell demokrati.

 Man säger vi har valfrihet när du får välja ett elbolag, ett telebolag, en skola, ett bostadsområde,  sociala media, ett apotek, en vårdcentral, en begravningsbyrå …  Men det är ingen valfrihet för den som vill slippa välja. För att jag som medborgare i en kommersiell demokrati ska kunna ta del av alla erbjudanden, måste jag vara insatt och kunnig. Jag måste ha pengar. Finns det hundra elbolag, ska jag kunna veta allt om dessa för att kunna göra ett aktivt och medvetet val som passar mig och som då kan räknas vara ett fritt val.

Detta är en orimlighet. Sanningen är att det behövs bara ett bolag som levererar el. Sedan kan elen skapas privat och skickas ut i nätet, av icke fossila bränslen osv. El, som är en förutsättning för att samhället ska fungera, bör vara så gott som gratis för basbehov. Slöseri ska straffas. De verksamheter som kräver mycket el ska vara motiverade och sanktionerade. Lyxproduktion som kräver mycket el, ska betala mycket. Skulle det gå?

Javisst, om man inte anser att det är viktigare att skurkar och allsköns företagare ska kunna göra vinst på människors basbehov. I den kommersiella demokratin, är det vad som gäller.

Snart är det väl någon i den liberala kommersiella demokratins namn som säljer ren luft.

Man kan säga att den liberala demokratin var liberal under en tid när man byggde landet. Även politiken hade betydelse så länge den angick det egna landet. Men idag, när kapitalet är fritt, utan kontroll, utan styrning i en nyliberal, ansvarslös tsunamivåg över världen, växer klyftorna, motsättningarna och hatet. Rädslan fördummar, antiintellektualismen växer och drömmen om ordning och reda tar över allt förnuft.

Vi har EU medlemmar, (som jag ska underkasta mig som EU medborgare) vars länder styrs till stor del av maffia. Det är en kapitalistisk verksamhet och den följer normen om kapitalets och människors fria rörelse. Att det flyttar in maffia i Sverige  från alla möjliga klansamhällen och samarbetar med den inhemska och förpestar samhället, får man inte säga, för då kritiserar man ”fredsprojektet” EU och så är man rasist. Den liberala demokratin är känslig för sådan kritik.

Den liberala veligheten, är möjligtvis hedersamt i en ordning, men blir dödsbringande i en oordning.

Vi lever idag i ökad oordning. Där finns allt mindre utrymme för liberalism. Det går inte att blunda bort problemen, eller ge dem ”oneliners”, stämplar, eller hitta på pseudoproblem i försök att hålla människor lugna. En ordning kommer att växa fram oavsett vad Riksdag och regering säger och då gäller det att man inte blundar för den och gör sitt val. Vill man ha en brun ordning, eller tänker man ta ledning och fatta de svåra och obehagliga men nödvändiga besluten?

Bakom den liberala demokratin och förmäten öppenhet sticker bockfoten fram. Ju mer man ljuger, förminskar och förtränger, ju större rekyl blir det.

Ingen anade att den trumpne Trump skulle vinna valet i Amerikas förenade stater, sägs det. Varför anade man inte det?  Vi var en hel del som var övertygade om det, både här och där. Jag trodde det, trots att jag var dagligen översköld av trosvissa mediemedlöpare och specialister. Varför skulle jag veta bättre än dem? Det är flera med mig. Men ändå, se på reaktionen! Vari består den liberala demokratin i Amerikas förenta stater? Om nu den lokala affärsvärlden tar över och skapar jobb, ska arbetslösa inte vara glada åt det då? Om dom tror på det, skulle de inte rösta för det då? Varför gick börsen upp när valet var över?

Batra vet att SD kommer gå än mer framåt och vill vara med att slippa sitta i jollen och istället få stå vid rodret. KD försöker hoppa på som en liten fender så att undergången slipper bli så grym. Nu dansar de polska igen, våra kära politiker och tror att om de bara springer in på reklambyrån mellan dansstegen och lär sig nya slagord, tar dom hem spelet. Dom tror de lurar de dumma lantisarna. Dom har svårt att dölja sitt folkförakt. Det hade Clinton också.

Den kommersiella demokratin förlorar mot Coca Cola company. När jag köper en Coce, vet jag vad jag får. När jag lyssnar till regeringen vet jag ingenting. När jag lyssnar på oppositionen, vet jag ingenting.

Det faktum att vi har blivit 10 miljoner, varav 750.000 kom från utlandet de sensate 10 åren och där ett par hundratusen, bara de senaste 1,5-2 åren skvallrar något om oordningen. Problemet är inte att det flyttar folk till Sverige. Det har det alltid gjort. Problemet är att det görs utan ordning, planering och utan förutsättning att ta emot dem värdigt. Istället sår vi hat hos människor som har haft den dåliga smaken att komma till Sverige.

För att skyla över misstag, felbeslut, inkompetens och korrumption dumpar regeringen över problematiken på lägre nivå. Från staten till kommunerna. Kommunfullmäktige lägger det på enskilda tjänstemän. Tjänstemännen tar ut det på den enskilde medborgaren, som måste avstå från sina rättigheter som medborgaren har varit med om att bygga och försvara. Det blir för dyrt, om man ska låta alla få sina rättigheter och samtidigt som den komersiella demokratin ska garantera företagen maximal vinst. Det blir inget över till medborgaren.

Vad förväntar sig makten, etablissemanget, eliten, överheten…att medborgaren ska göra?  Varför är det de fattigaste som ska uppoffra sig? Medan i bästa fall, de förmögna tar lite av sitt överflöd, tills de tröttnar. Många kommer hit pga krig och social oro. Inte för att de saknar medel.

Den brist på ordning och reda som regeringen pratar om men den ordning som regeringen inte kan åstadkomma, leder till korruption och ger utrymme för dem som har ordning och reda. Kriminella organisationer, dom har ordning och reda och en hård kontroll över sin verksamhet och sina medlemmar. Dom vet också hur de skall hålla ordningen, som bekant. Politiskt militanta organisationer, har också ordning och reda. Företag har också ordning och reda, för annars hade de aldrig blivit stora och starka.

Det tycks bara vara parlament och regering som inte har ordning och reda.

Vi lever i en kommersiell demokrati och överbyggnaden speglar alltid basen.

Vad gör vi då för att få ordning och reda? Väljer vi någon Fantadryck som ägs av Coca Cola? Eller väljer vi det hemmagjorda maskrosvinet, som det är lite si och så med?

Kanske vi inte väljer någonting alls, utan träffar likasinnade och förbereder för det värsta, långt bort från radarn hos dom som babblar om ordning och reda.

Detta är den prisbelönta liberala demokratin, som präglar hela EU likväl. En demokrati som liknar allt mer antikens, där den enkom omfattade de fria männen.

Och alla damer som demonstrerade mot Trumpen på hans första dag i sitt ämbete, var har dom varit under den framväxande kommersiella demokratin? Åkte de snålskjuts? Jag minns tidigare presidenter som omgärdade sig av sexskandaler,  spionskandaler, eller siencefiction- och spådameskandaler… Trumpen är väl inte den första skrävlaren i Vita Huset?

Var är jämställdhetskämparna? Eller är det kanske skillnad på att vara för jämställdhet och att vara feminist? Varför tar man inte ansvar för den kommersiella demokratin inför katastrofen? Inför den sociala oron? Varför är det alltid andra som bär ansvar och aldrig en själv?

Gör din plikt-kräv din rätt, är det motto min generations arbetarklass växte upp under. Idag när man kräver att människor ska göra sin plikt, blir de kränkta och känner sin integritet bli trampad på. Rättigheter har de naturligtvis, sådana som andra ska försörja dem med.

Hotet mot den liberala demokratin ligger inte hos primitiva, ovuxna gangsterungar i förorten. Nej, hotet mot den liberala demokratin ligger i nyliberalismen, i globaliserad ekonomi, utan hemland, utan ansvar och som har skapat en kommersiell demokrati. Där mottot är:  Har du råd – får du rätt.

Så, mina vänner, nu är vi tillbaka på ruta ett, där vi var innan demokratins införande i Sverige 1921. Då var det de fria männen, de rika männen som hade rösträtt. Som i antikens Athen, de fria, de rika männen. Av de där 8 miljardärerna som äger mer än den fattigare hälften av jordens befolkning, ca 3,5 miljarder människor är det garanterat ingen kvinna som själv har byggt sitt ekonomiska imperium.

Den liberala demokratin, den kommersiella demokratin, den antika demokratin har det gemensamt att de är för de fria, rika männen.

 Det krävs mer än rosa kattmössor att rucka på det. Till att börja med, att genomskåda den liberala demokratin och se att det handlar om en kommersiell demokrati. Sedan är frågan, hur demokratisk är en sådan? När vi svarar på det, kan vi börja bygga.

 Ja du Lövén, hur ska du skapa ordning och reda i detta då?

 

 

Annons

Adjö 2016 och den bekväma aningslösheten!

Nu är det dags att summera. Alla stoppar vi olika nötter i korgen. Men vi fyller den likt förbaskat. Det står en elefant i rummet som ingen vill se. I Aleppo slogs människor och kvarter till spillror. Kvarteret bredvid, i samma stad, firade man jul, med glitter och parader.

Jag minns i krigets Beirut hur välklädda damer trippade över kratrar i gatan, hur de balanserade på sina höga klackar och togs sig fram, där vapen hade gjort sina djupa spår på gator och byggnader. Människorna plockades upp allt efter de blev offer för krypskyttar. Barerna var fulla av människor och modern musik, utanför smattrade kulsprutorna. Det till synes normala livet fortgick parallellt med krigets vansinne. Är det inte samma absurditeter vi får veta från Syrien? Irak? Jemen?…??? Är det inte så det är?

Vi får veta att vi svenskar har ökat från 1,8 miljoner till 10 miljoner invånare på 250 år. Har det varit friktionsfritt? Knappast. Har det gått då? Ja, när man vill. Att vi har behandlat våra minoriteter illa vet vi. Vi har behandlat kvinnor och barn illa också. Samerna har blivit illa behandlade av stormakten och den koloniala eliten. Nu misshandlar samerna sina egna, d.v.s. majoriteten av samer får inte ta del av de privilegier och rättigheter som renägande samer har. Man har lärt av kolonialmakten och behandlar sitt eget folk illa.

Romer, har tvingats av alla makter de har jagats av, att skapa egna, starka klansystem för att överleva. Det tar tid att skapa tillit till makten. Ju fler ser att det finns fördelar med att skaffa sig utbildning och intressanta jobb, ju bättre mår folk. De svenska romerna har kommit långt på väg för att våga lita på samhället. Framförallt för att ta för sig och lita på sig själv. Det är bra.

Tornedalningar och kväner har heller inga bra skäl att lita på makten, men gör det mer ju strärkta de blir i sin egen historia. Judar, en religiös minoritet har sedan länge sina egna kanaler till försvar och har sedan länge byggt upp olika samarbeten med makten. De litar också på sig själva.

Alla dessa grupper äe oficiella minoriteter hos oss, de har olika förhållanden till makten, till historien, till sig själva, men alla är svenskar. Alla är en del av det svenska folket. Man vet grunderna, har varit delaktig i att fullfölja dem. Har drivit sina inttressen och drivit gemensamma frågor, deltagit i landets försvar. Varit kritiska, bråkat, varit lojala, stöttande, varit en aktiv del av det svenska folket och på så sätt byggt upp och värnat om demokratin.

Det är väl där skillnaden mellan svensk och icke svensk ligger, den som vill vara delaktig, medarbetare och medborgare, man värnar om det gemensamma. Sedan om man är kvän, rom, syrier eller upplänning, är väl sak samma.

När samerna vågar kritisera sin egen sameledning, när de vågar kräva att alla samer skall behandlas lika, ja, då har vi kommit längre. När romerna vågar kritisera sina klanstrukturer och bryta dem, ja då har vi nått ytterligare en sträcka. När storsamhäller inte bara erkänner övergrepp på minoriteter, på sjuka, på barn…men gör något åt saken,  ja då kan vi tala om civilisation.

Det är så samhällen byggs. Det är så civiliserade samhällen byggs.

Det finns intressekonflikter i alla samhällen, något som driver utvecklingen framåt. Men när makten ger sig på de svaga, har vi en annan situation. När man kallar det för etniska differenser istället för att tydliggöra intressekonflikten, skapar vi andra problem.

Vi har således tagit in människor i landet under dessa 250 år och inte enbart förlitat oss på vårt eget barnafödande. Det har varit olika intressen som drivit på invandringen. Vi har ett antal avtal, för att reglera den. Det  kan gälla humanitära skäl, arbetsskäl, familjeskäl. En reglerad invandring har vi haft sedan Vasa, den har varit eftertraktad och orgaiserad i någon mån. Nu har vi utsatts för en invandring som saknade organisation som vi kontrollerade, en okontrollerad invandring, där människor kom med eller utan dokument eller giltiga skäl.

En kontrollerad invandring kan organiseras, struktureras och ordnas. Det har funnits ett rättssystem att förlita sig till, trappsteg så det kan prövas på flera instanser. Det har funnits huvudsakligen någotsånär hyfsad rättssäkerhet. Som givetvis kan och måste förbättras, filas på och ständigt uppdateras. Men n u upplever människor att det inte fungerar.

Nu hör vi historier från Norrbotten till Skåne om hur bland alla människor som ville till Sverige också har medfört för oss främmande element som vi inte hade en aning om.

Bland dom som har flytt för att rädda sig, finns också dom som har kommit av andra skäl.

Då hela flyktinghistorien har blivit en kvantifierad debatt, där vi talar i antal och hur dessa skall spridas i landet, och hur detta praktiskt skall ske så föreligger  där också en nödvändighet av att komma fram till en kvalitet i flyktinghanteringen.

Den kvaliteén lyser med sin frånvaro.

Här har vi elefanten.

Jo det finns förklaringar. Men det finns inga ursäkter att dölja svagheterna. Det finns inga ursäkter för att inte ta tag i problemen. Förklaring och ursäkt är inte samma sak och skall heller ej beblandas.

Vi har fem dömda unga män som våldtog en minderårig pojke. De är dömda för grov våldtäkt. De borde utvisas efter avtjänat straff. Men så beslöt man inte. Advokaten förklarar att de riskerar att dö i Afghanistan ifall de åker tillbaka, enligt männens egna utsagor. Hur och varför vet jag inte om det förklaras. Alla dör inte i Afghanistan. Man får verkställa utvisningen när det är görligt. Men de skall dömas till utvisning efter straff.

Så blir det inte enligt Tingsrätten . Om någon överklagar till Hovrätten kan det prövas igen. Det borde det göra, då denna dom väcker ont blod. Tanken är i grunden humanistisk. Alla är i grunden människor och det är deras brottsliga gärningar vi skall döma. Inte dem som människor. Jag håller med. När fem unga män våldför sig på en minderårig pojke har mycket grovt våld använts. Ett liv är skadat för all framtid. Pojken får ingen försoning eller medlidande. Han får klara sig. Kanske.

De unga våldtäktsmännen får förklaringar och därmed förståelse. När de har suttit av sitt straff på ett år, i svenskt fängelse, skall de slussas ut i samhället. Pojken skall kunna träffa dem någon annanstans i samhället. Kanske hamna i beroendeställning till dem, de är äldre än han. Landet är litet och afghaner håller ihop.

Kan pojken känna sig trygg här ? Nej. Kan våldtäktsmännen känna sig trygga här? Ja.

Jag vet inom kvinnojouren möttes jag ofta av stor förståelse för de män som slog, bland olika slags personal, inom socialtjänsten, i samhället, i debatten, bland vårdpersonal.  Det fanns många förklaringar. De hade själva blivit slagna som barn. De var ledsna. De kände sig maktlösa. De var missförstådda. Ja, listan kan göras hur lång som helst. Det stämmer säkert. Jag tycker det är bra att ha nyanserade bilder och många förklaringar så att man kan förstå. De slående männen är människor med sina förklaringar. Ju mer nyanser ju bättre förståelse och då kanske man kan lyckas med att komma på de sätt som är nödvändiga för att förebygga, hjälpa de utsatta osv. Allt detta kan förklara deras handlande, men aldrig ursäkta det.

Men samma här, man gör ingen skillnad mellan förklaring och ursäkt. Det är synd om människan, sa Strindberg och tänkte säkert på sig själv. Jo, visst är det synd om människan. Men det ursäktar inte hennes dåliga beteende.

Vi kan förklara dessa slående mäns beteende, men de är inte ursäktade. De får betala ett pris för att inte ha lyckats hantera själv sina brister. Punkt.

Vi kan förstå och förklara afghaners våldtäkt på en pojke. Det är vanligt i deras könssegregerade samhällen. De själva har med stor sannorlikhet själva varit utsatta…

De nordafrikanska männen som i grupp bollade runt kvinnor och tafsade på dem. På samma sätt som under revolten i Egypten, Tunisien…skedde det i Köln i Karlskrona.

Visst kan vi förstå att män som är uppfostrade i könssegregerade, ojämlika, patriarkala samhällen har ett sätt att hantera världen på. Förklaringar finns.

Men ingen ursäkt.

Rättsväsendet tycks bestå av paragrafryttare och byråkrater som inte ser den mänskliga faktorn. Som inte ser vad som händer hos folket när man skyddar förövare. När man inte gör skillnad på förklaringar, förståelse  och ursäkt. När man förminskar brott. När man förnekar brott. Det spär på hatet. Då kan man inte sedan peka finger och skylla på hatarna att dom hatar. Primitiva människor hatar. Det är sant. Men primitiva människor blundar för det obehagliga också. Feghet förädlar ingen. Inte heller makten. Inte nominklaturan. Inte eliten. Vakna!!!

Sverige brukar hänvisa till att vi måste vara ett av de få länder med ytterst liten korruption. Förmodligen för att vi samtidigt definierar korruption med att enbart sticka pengar under bordet. Bekvämt. Det är ju behändigt så kan vi fortsätta i självgodhet hävda att vi är ytterst lite korrumperade. Men det är inte sant.

Men jag vill nog våga påstå att det skulle vara högst en handfull kommuner i landet som inte är korrumperade. Jag önskar att någon, några som kunde skulle gå igenom alla och bekräfta hur det är.

Svågerpolitik, nepotism, jäv, intressegemenskaper utanför det oficiella, trixande med pengar och bidrag, socialtjänster som idkar barnhandel i praktiken och får pengar från staten,  tjänar pengar till kommunen och fixar privataffärer. Kommuner som lurar staten på pengar och pytsar in dem i ”hål” de vill fylla, för att värna sig själva och kanske något partis, religiös sekts eller några privata personers intressen.

Det finns ingen oberoende kontrollinstans av kommuner som har krävts från initierat håll. Det är en skandal att de som reviderar gör det på sig själva. I andra länder när någon makthavare sitter på två stolar så vet man vad det innebär. När det sker hos oss, vilket är mer regel än undantag, så försöker man leva upp till tron att människan är objektiv och opartisk. Det är bara makten själv som försöker övertala sig.  Människorna har för länge sedan slutat räkna med det. Folk vet att det är en lögn. Vad leder detta till?

När polisen lyser med sin frånvaro. När polisen hamnar på Kling och Klang nivån i människors ögon. När polisen upplevs som inkompetent och oseriös, då går man inte till denne vid behov. Då löser man sina problem själv. På sitt eget vis.

När människor ser att kommuner hovar in pengar från staten genom att mörka antalet av unga män som låtsas vara barn på dyra HVB hem, samtidigt som man höjer skatten i kommun, saknas trovärdighet och tillit.

Kommunerna är inget att lita på.

Staten är inget att lita på, då inget görs.

Polisen är inget att lita på, då den inte agerar.

Här är elefanten.

Vi har en politisk ledning utan ledare. Oavsett politisk tillhörighet i Riksdagen, så saknas ledarskap. Det handlar bara om vilka färger på sockorna det kommer bli, men bockfoten är densamma och dansen förs likartat.

Jo, Sverige slits sönder. Inte för att vi ser olika ut, eller byter hårfärg. Landet slits sönder i intressekonflikter, och där saknas ett ledarskap som vågar ta obehagliga beslut. Det står heller inget ledarskap i kulissen som kan lova det bättre.

Löven, du avslöjar din underklassmentalitet med ditt vurmande för vulgärmakten i USA. Eller för översittartyperna i vonoben Europa. En svetsare som du borde ha fått något av det goda svenska stålet i ryggmärgen och hållit dig rak. Men det har du inte. Det är inte synd om någon som kommer till fosterhem om det var ett kärleksfullt sådant. Det är ett privilegium. Du påstår dig ha fått kärlek i ditt fosterhem, då borde kärleken ha gjort dig god nog att stå rakt. Men det gör du inte. Du sviker oss.

Miljöpartiet hoppas jag får vila i frid. Hålla sig utanför parlamentet och fundera på vad de vill förutom att ha makt, leka scharader och vara kändisar i reality såpor. Pinsamt. Primitivt. De har ännu inte mognat. Har inget att tillföra. Makten många anförtrodde Mp med, måste användas för något som är gynnsamt för människor, samhälle och natur. Istället få vi se såpor med tvivelaktig kvalitet. Det känns oseriöst och ovärdigt att behöva ta emot en ny grupp av egoister med självhävdelsebehov i Riksdagen.

Det räcker inte med att Eriksson och Fridolin är maktmänniskor. Det är inget vi vurmas över eller blir till i trasorna för. Vad vill de göra med sin makt? Något som inte enbart gynnar dem? Nu kan bara lögnare påstå att Mp agerar i samhällets intresse. De kanske vill, men förmår ej. De får mogna och ta ställning vad de egentligen vill. Miljöfrågan är lyft på agendan, andra driver den bättre än dom. Mission compleeted. Nu vore det bra att de fick stå vid rampen ett tag.

SD tog i invandringsfrågan som alla kulturrelativister duckade för. Dessa politiker ville inte sitta bredvid Åkesson. De ville inte prata med honom. De övriga politikerna uppförde sig som om de vore barn. De bekräftade varandra i barnslighet. Ingen av dem, ingen, från höger till vänster, mötte SD med argument. Ingen smulade sönder deras argument. Förmodligen för att de inte kunde. Därför fick de trixa och tro att de kunde lura folket. Men det gick inte. närmare 20% vågade visa sin protest mot etablissemanget. Troligtvis finns det fler som röstar SD om man ser det ge resultat. Då skall det sägas, det man håller tyst om i medierna, att många invandrare röstar SD.

Vad händer med dom nu? Nu har SD trott bara för att de har många röster, ett antal kapitalister, ett antal chefer…bakom sig att de kan bli ett ”vanligt” parti. Strategerna bakom SD missade en viktig punkt. De flesta som röstar SD är inte folk som identifierar sig med en Batra, som tycker lantisar är mer korkade än stadsbor. Hon är kvar där. Själv tycks hon komma från en inskränkt förort, men anser sig vara stadsbo ändå och skärpt (sic!).

Man skulle kunna gå igenom alla partier och rannsaka vad de egentligen vill med makten. Folket ser vad eliten gör med makten oavsett i vilket hörn de befinner sig av landet. Men om denna maktutövning, denna intressedrift inte inkluderar människor, hur tror makten då att människor reagerar?

Alla kan inte ha hela bilden. Man har sin egen flik, så mycket man förstår. Blir man då utlämnad till att enbart kunna tro på den flik man själv håller i, har vi ett splittrat folk. Då räcker det inte med statskontrollerad propaganda.

Importerade klansystem hävdar sig i landet och börjar även smitta av sig. Här och där tar man fram, bygger på traditioner från vikingatiden, man går till minsta gemensamma nämnare. Det är säkrast. Detta sker utanför etablissemanget.

Nu krävs det klokskap. Nu krävs mod. Det måste väl gå att skaka fram en handfull kloka och modiga människor på 10 miljoner?

 Klarar man inte det bävar jag för 2017.

Man kan inte förneka att människor far illa. Man kan inte förminska lidandet och enbart säga att deras lidande erkänns, men inte dom där.

Man kan inte skapa lösningar som baserar sig på rasistiska grunder. Att om du är flykting från Syrien får du det. Men om du är svensk från Arvika, får du inte detsamma, även om de båda har samma behov.

Det måste vara behoven som styr.

Men det är det inte. Det är etnicitet, eller i klartext ras, som styr, det är klass som styr. Etnicitwet eller ras är den  mest ovetenskapliga termen. Förtryckhittepåterm. Alla oportuna  följer med fiskstimmet. Dom är heller inga att lita på när det gäller. Människor ställer upp som drevvirke att fylla ut sprickorna med. De tar inte ledning. I bästa fall skaffar de sig bra ledare. Men det är ytterst sällan.

En syrisk eller iransk utbildad medelklass är givetvis lättare att sätta i arbete och så måste också göras.

Men är man i den politiska ledningen för ett folk, måste man också göra så att de som lever här inte känner sig utbytta och nedputtade ur boet av gökungar. Vad tror ni det skapar?

I Sverige har makten alltid sparkat på våra egna och fjäskat för det främmande. Förutom Vasa. Men den som sitter i makten och inte inser detta och inte ändrar på det har inget att skylla på när det går sönder.

Vad kan man göra då?

  1. Man måste anpassa lagarna till det nya, internationella och organiserade världskriminella tillståndet. Det får inte ta flera år.

2. En spade är en spade och man måste erkänna ett stort misstag med polisomorganisationen, sparka dem med prestigeproblem. Prestigemänniskor är bromsklossar och sinkar all utveckling. Gör om gör rätt.

3. Det är dåliga politiska beslut under många år som har sinkat bostadsbyggandet, det måste finnas rättvisekö. Man kan inte få en bostadasrätt gratis när man kommer som flykting och ensamstående föräldrar som har länge stått i kö tvingas flytta runt. Sist in först ut, måste även gälla här. Det finns större förståelse bland människor som får en fristad från krig, att de inte kan få svensk medelklasstandard första dagen. Förstår de inte det, har de råd att betala för sig. Men människor som har bott sina liv här och blir nedvärderade på grund av nykomlingar, kommer att vända sig mot makten. De vet hur samhället fungerar till skillnad från nykomlingarna. De vet hur de skall slå makten. Sa inte Machiavelli det för ett tag sedan?

 

  1. Rannsaka arbetsmarknaden, se vad som gäller.Vi måste ha rekord på att vara ett så utvecklat land med en så pass låg kvalitet på chefer i alla nivåer. Det har skett en byråkratisering av arbetsmarknaden. Bara man viftar med ett papper får man tillträde, medan kompetens inte räknas. För då krävs det ju kompetens för att identifiera en dito. Sådana chefer har vi inte. Då avslöjas ju alla medelmåttor i chefsställningar. Som lärare vet jag hur lite dessa papper står för. Hur förslagenhet går före kunskap. Idag räknas enbart formalia, fast det har gått inflation i denna. En idiot kan tyda ett papper som den har lärt in sig på, men aldrig avgöra om det är en kompetent person eller ej.

Gå på kompetens, personliga möjligheter, intresse och vilka som vill försöka satsa. De som inte klarar detta av olika skäl skall erbjudas medborgarlön. De skall stå till förfogande för olika samhällsbehov. Och arbeta efter förmåga. Givetvis planerat, organiserat och överenskommet. Facken får göra undantag och även tänka på de mest sårbara och inte bara på sin fackelit och korporativa verksamhet. Genom att ta bort alla pengar i olika system, som A-kassa, F-kassa, Soc…ge en grundlön som det går att leva på, låta människor stå till förfogande och jobba med olika saker efter förmåga, kan man både tjäna statskassan och låta människor kunna leva värdigt och bidra med vad de förmår. Människor blir påhittiga och mycket arbete kommer att göras. Då slipper man problemen med de lågutbildade som inte klarar av att höja sig enligt normen. De kan utveckla sina talanger på annat sätt. Inte på byråkratens.

 

  1. Förstatliga skolan, kräv att utbildningen sker på garanterad vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Människor kan vara verksamma i skolan och samtidigt utbilda sig. Rannsaka lärarutbildningen, tryck på vetenskapligt djup och akademisk ämnesexamen, därefter pedagogik och praktik. Med handledare och ett kollektivt samarbete. Lärarhögsskolans roll tar enbart den pedagogiska och juridiska delen. Man kan slopa lärarutbildningen som den ser ut idag.

 

  1. låt dem som vill studera olika religioner få göra det privat. Inga skolor skall ha religiös prägel. Religionen är en privat fråga och får skötas privat. Enhetliga krav på alla elever i hela landet, från alla miljöer och klasser måste ställas. Det var enhetsskolans ambition en gång i tiden. Skolan var inte tipp topp då, men troligtvis den bästa nivå vi någonsin har haft den. I en skola för alla, skapar man värdegrunder och integration.

 

7 Nu när värnplikten skall återinföras och gälla båda könen, framgår det att det är väldigt få som kommer omfattas av den. Låt då de som inte tas ut till försvaret, bli uttagna till civilvärn och naturvärn. Detta skulle kunna inkludera alla och vara en viktig faktor för integration, samhällskydd och naturskydd. Det skulle ge grund för medvetenhet och ungdomen skulle inkluderas i samhället, bli stärkta och också kunna ta över dess styre.

 

  1. Låt studenter välja ifall de vill ha CSN eller få sin utbildning gratis. Valet består i att vill man studera utan CSN, utan lån, kan man göra det och därmed stå till samhällets förfogande efter färdiglagda studier. Då får staten/kommunen föreslå arbetsplats och man flyttar dit och arbetar ett antal år tills skulden är betald. Därefter kan man stanna kvar eller flytta. Detta är en uppmuntran till dem som inte kan eller vill dra på sig studieskulder. Människor kommer ut i landet och får erfarenhet av andra delar. Det finns då inget hinder från familjens sida att stoppa ett barns utbildning, av ekonomiska skäl. Samtidigt kan landet få läkare där det behövs. När dessa läkare flyttar tex. efter 3-5 år, kommer det nya. Går man igenom alla utbildningar kan det gälla de flesta utbildningar, så kan man också garantera kvalitet i hela landet. Jag tror det skulle till och med bli populärt och gynna hela landet.

 

  1. Låt inte LRF och Arla styra landsbygden. Det skall ges möjlighet för inte minst unga, att flytta ut på landet och ägna sig åt olika verksamheter. Man skall kunna leva som småbonde och inte tvingas till matindustrin. Det skall finnas en särskild del av jordbruksdepartementet dit man kan vända sig med förslag på verksamheter på landsbygden, där det finns expertis och kunnigt folk som kan erbjuda olika förslag till lösningar.

Nu är det så att den mest begåvade och envise har inte en chans ifall man inte har släkt på landet och pengarpå banken. Det är ett primitivt sätt att sköta ett land på. Vakna!!!

 

  1. Låt konst få vara konst. Inte nyttig. Inte praktisk. Inte vinstbärande. Bara syre i samhällskroppen. Får människor konstnärlig frihet växer den. Då växer vi.

 

GOTT NYTT ÅR!!!!