Förtryckets olika ansikten

Man kan piska människor. Man kan svälta ut dem. Man kan håna och förnedra. Man kan våldföra sig på människor på många olika sätt. Ett av dem är att kväva kritik. Att snuttifiera information, utan helhetsbild. Att kalla lösryckta fakta för kunskap, utan helhetsbild. Att främja antiintellektualism. Att jämställa devisen ”en ann e lika god som en ann” med jämställdhet. Att låta alla tro sig vara specialister på allt, som Michelangelo. Att man omhuldar googleproffessorer utan att ifrågasätta att de faktiskt inte är jämställda med forskare i den vetenskapliga traditionen. Att fördumma en befolkning med detta är förtryck.

 

Vi betalar nu via skattsedeln public service. Det är inget problem. Då vi alla betalar och då public service ska vara informativ, kunnig, granskande, kritisk, balanserad och representera det sekulära samhället, är det intressant att konstatera att det är inte det viktigaste för cheferna på SR/SVT.

Uppenbart är PS också en del av NPM (new public management) den metod som går ut på att söndra och härska. Machiavellis gamla konstaterande. Lika framgångsrik idag som alltid.

Vårt samhälle är sekulärt. Det innebär att vi inte har en ledande religion som är skyddad av samhället. Vi har religionsfrihet, men att den hålls privat. Vi har rätt till religiösa, politiska och andra slags sammanslutningar. Men vi ingår i dem som privatpersoner. Vi bär vårt personliga ansvar för det vi gör och inte gör.

Nu har kulturrelativisterna på SVT troligtvis suttit på sina mötesrum och lanserat något mycket ”modigt”, kanske man tänker. Det ”modiga” består i att man skickar ut en ung flicka som reporter på TV där hon uppenbarar sig i huckle. Eller muslimsk slöja, som en del säger.

Vad det säger om ansvariga på SVT är enkelt att beskriva. De är okunniga, inskränkta och upptagna i en medelklasskultur av enfaldig kaxighet. UPA. Utan personligt ansvar. De är föraktfulla mot alla dem som betalar med sina liv för att slippa förtryck.

För dessa ansvariga är ett huckle, ett klädesplagg som flickor och kvinnor frivilligt sätter på sig här i Sverige. All kritik mot det påståendet är förtal, det påhittade ovetenskapliga begreppet ”islamofobi” (någon slags sjukdom) och främlingsfientlighet.

Dessa chefer, ansvariga, jämställer sig själva med de som bär muslimska hucklen. Som om de vore jämlika. Kanske för att de identifierar sig med samma kön? Då bör det gälla alla honkönade varelser och växter. Jag har aldrig sett någon muslimsk man tvingad till likande huckle.

Gäller identifikationen bara könet, då bör man identifiera sig med alla förtryckta, förnedrade och plågade kvinnor vars muslimska hucklen är en börda att bära. Med alla de kvinnor i världen som inte kan tillhöra en svensk medelklass.

Att bära muslimskt huckle i Sverige, är att gå som en lyktstolpe och visa alla att hon är underkastad en antidemokratisk trosuppfattning.  Vilken man som helst, från samma trosuppfattning, kan komma fram till henne och korrigera henne, säga åt henne om han anser att hon uppför sig olämpligt, på något sätt. Hon är kontrollerad och  registrerad. Lyder hon, uppmuntras hon. Lyder hon inte, straffas hon. Bara de modigaste och starkaste vågar bryta detta. Något man borde uppmuntra på SVT, men det blir för svårt för dem. Lättare är att följa med mainstream. Medlöperi, med andra ord. Att bära ett muslimskt huckle i Sverige, är att tala om för världen att hon är underordnad och icke självständig. Varför ska jag lita på en sådan?

När hon så publikt avslöjar sig,  gör det lättare att välja bort henne som icke pålitlig och trovärdig. Ur den aspekten skulle det vara bra ifall alla som var likadana visade någon slags skyltning, men det kan man ju inte begära. Vi får förlita oss till de skyltar många trots allt visar upp, som SVT chefer tex. Deras skyltar är också helt tydliga. Icke självständiga, icke trovärdiga.

Man försöker lura folk till att tro att bära muslimskt huckle i ett land som Sverige, är en privatsak. Det är det inte.  Det är ett kollektivt erkänt politiskt medel att framtvinga islamistiska positioner i landet. I en muslimsk diktatur kan det vara av nödvändighet, för att inte bli arresterad. Men här?

Den bildade och fromme muslimen, använder sig inte av islamistiska politiska maktmedel. Den fromme och bildade muslimen, lever i sin tro, anpassad till det samhälle denne befinner sig i. Den fromme och bildade muslimen accepterar att religion i ett sekulärt samhälle, är en privatsak.

Däremot, en islamistisk, muslimsk fanatiker, vill med våldsmedel, propaganda, tvång och ett manipulerande av samhället. De utnyttjar vad de anser som svagheter, som en demokratisk ordning, till sin förmån etc. De vill tvinga på sin antidemokratiska politik. De obildade och förtryckta muslimerna, understödjer detta. Nu också med SVTs hjälp.

Det är vad det handlar om. Återigen utnyttjas flickor och kvinnor i våldsmäns intressen. För vaddå? Varför ska kvinnor fortsätta acceptera att understödja sitt eget förtryck? Varför ska svenska medelklasschefer på SVT stödja detta och förlänga detta förtryck i Sverige?

Varför ska en s.k. reporter visa upp sin ideologiska uppfattning när denne gör intervjuer, gör sitt arbete?

Kan nästa reporter bära nazikeps, eller guldkors runt halsen? Skall vi titta på hallåorna när de berättar om tablåerna, med Djurens Rätt symboler? Varför inte dödskallar?

Skulle SVT acceptera en reporter bärandes synligt en röd stjärna? Dom kanske inte heller vet vad den står för. De tycks inte veta så mycket utanför lattedistriktet.

Är religion något som gud har skapat och därmed är något som inte kan kritiseras, inte får kritiseras enligt SVT?

Tänker man så, ska man inte arbeta på SVT.

Då bryter man det samhällskontrakt och de regler som gäller för PS.

Jag kan slippa lyssna på fantasier, fanatiska utfall, domedagsprofetior…genom att undvika gå till något  tempel.

Men jag kan inte undvika att bli pådyvlad antidemokratisk propaganda när jag sätter på SVT. Visst är det märkligt i en s.k. demokrati?

Jag, tillsammans med många medsystrar skall tvingas glo på, bli påmind om vad det muslimska hucklet står för, när vi sätter på SVT. Det är förtryckande. Varför är det bara kvinnor som bär hucklen om det nu är bara för att visa på en trosuppfattning och inte bärs pga. av förtryck?

Varför förekom inga kritiska frågor på Kaliberreportaget i SR om hur svensk sjukvård i Emiraterna registrerar UÄ barn (utom äktenskapet) så att polisen kan ta dem och straffa dem för att ha haft sex utanför äktenskapet?

Det basunerades ut en hel dag om hur man straffas för att ha utomäktenskaplig sex i Emiraterna. INTE EN ENDA FRÅGA IFALL DETTA OCKSÅ GÄLLDE MANNEN?

Dessa chefer, ansvariga på  SR accepterar att kvinnor, (så länge de inte tillhör deras eget ghetto på Södermalm) ska behandlas ojämlikt. Märker ingen att något är fel?

Ohistoriskt kommenterade man detta hemska att straffa en kvinna för att föda ett UÄ barn.

På min mors födelseattest står det just UÄ. Denna slags registrering fortsatte till ca mitten av 1900 talet. Man fick inte fängelse, som i Emiraten (anpassat till kvinnor och barn). Här fick man mödrahem, (anpassat till kvinnor och barn). Detta så sent som på slutet av 1960 talet. Sådant känner man förstås inte till i Södermalmsghettot.

När Public Service ligger efter samhällsutvecklingen. När den mer och mer ägnar sig åt underhållning och allmän fördumning, då är SR/SVT en del av förtrycket. Då talar vi om statsförtryck.

Reagerar någon på vad detta innebär?

Den korporativa samhällsstrukturen som framförallt med hjälp av ett långt regeringsinnehav av SAP har skapat och som alla andra partier har underhållit, visar nu sitt riktiga ansikte, då överbyggnaden är under förändring. En korporativ grund i ett samhälle blir till ett fascistiskt samhälle när överbyggnaden går i den globala monopolkapitalismens intressen. Fascism är inget som behöver  komma med plakat och skrikande ledare. Den kommer med en acceptans av en okritisk befolkning.

Vad betyder det? Det betyder att myndigheter, organisationer, företag… dessas ledningar har mer gemensamma intressen tillsammans och inte med sina respektive medlemmar. Enkelt uttryckt.

När sedan det politiska klimatet, allmänna medvetenheten, forskningen, medierna…är anpassade till monopolistiska intressen, uppsplittrat av NPM, går det mot folkets intressen. Men är inte folket medvetet, kritiskt och modigt nog att säga ifrån, låter det sig anpassas, styras och ledas. Idag har vi den digitala världen, med vars hjälp man kan hålla folk i schack. Politik, rättssystem, religion, utbildningsväsen, medier etc. tillhör överbyggnaden. Det politiska klimatet är högervridet, globalistvridet. Detta gynnar fascismen.

Vi har idag förutsättningar att bli ett modernt, välutvecklat, fascistiskt samhälle. I denna fascistiska strävan medverkar SR/SVT.

Hur många är det som bistår denna utveckling?

Om du svarar att du minsann inte är med på medlöperiet, är du då helt säker på att du inte är en nyttig idiot? Vågar du svara åtminstone för dig själv på det?

 

 

 

 

 

 

Annons