SMITTA

Vi har smitta. Den sprider sig. Den tar offer. Vi blir sjuka, vi dör och våra samhällen går genom turbulens. Vad skiljer denna smitta från andra smittor? Vad gör oss så sårbara? Vilka möjligheter ger oss denna smitta till att skapa en bättre framtid? Att den kommer bli annorlunda är helt klart och det torde bara vara notoriska självlögnare som tror på en återgång till vad som var.

Kinasmittan, får man ju inte säga, för att inte peka ut ett folk, ett land. Men det är inte första gången en smitta börjar i Kina. Vilket föranleder till att analysera förutsättningarna i Kina, för att en sådan smitta ska kunna uppstå. Spanska sjukan, får man väl heller inte säga då av samma skäl, (men alla säger det ändå, nu riskeras ju inga affärer med Spanien) för den smitta som härjade för ca 100 år sedan i Spanien, eller om den ens började där. Jag vet inte, då jag inte är specialist på virus och smittor. Jag vet inte heller ifall man har fastslagit med forskning orsakerna och vilka förutsättningar som rådde för att den smittan skulle växa fram och spridas.

Jag minns vid HIV hysterin, då ingen visste hur den spreds först och man var orolig att ta folk i hand som hade HIV. Då talade man om att virus hade släppts ut ur militärt laboratorium i USA. Som ett krigsmedel. Idag ger USA igen för gammal ost och beskyller kineserna för att ha släppt ut virus från något militärlabb.
Virus är inga missiler, den går inte att styra. Virus slår där den kommer åt och bevisligen idag, kommer Covid 19 åt överallt. Tanken att använda virus i strid, bär en stark inre motsättning. Klokt vore att söka andra förklaringar först, tills dess att saken kan tydligt bevisas.

Det är en stormarknad idag på olika konspirationsteorier. Att det föds konspirationsteorier är en naturlig process som växer fram hos människor av ett behov att söka svar i områden där man saknar kunskap. Så har vi skapat religioner. Vi undrar över existentiella frågor, varför vi finns, hur världen kom till, allt levande runt oss. Vi vet att en mor har fött oss, men vem har fött världen? Jo, en mor. Så tänkte vi från början när vi sökte förklaring. Med samhällens utveckling och maktkoncentration krävdes andra förklaringar. Makt och styrka tas och kan behållas med hjälp av stridigheter, som sköts huvudsakligen av män. Så skapar man en centraliserad, maktsymbol, den manlige guden. Gud är en och han är man de senaste ca 3-4000 åren. Den monoteistiska varianten.

Här i norden var vi mer glest befolkade, färdades på vatten, våra villkor var hårda och vi höll fast vid flera gudar som spelade olika roller i våra liv. Vi hade flera gudar här uppe, medan man i större och mer utvecklade samhällen hade en gud, en centraliserad makt. Indien firar alla sina olika gudar fortfarande, monoteismen är svag i Indien alltjämt.

Blixtar såg vi gjorde stor skada, åskan kommer som ett hotfullt muller och varnar för den förödande blixten. I våra trakter skapade vi en gudabild av detta naturfenomen. Tor svingar sin hammare Mjölner så blixten rungar i kamp mot jättar och troll. Tor kör sin vagn som dras av två mycket  skräckingivande bockar som mullrar ovanför molnen. Tor var folkets gud, han försvarade de svaga. Tors hammare blev populär speciellt hos vikingakvinnor.

En underbar gestaltning av något alla hade relation till.
Visst bär även dessa idéer drag av konspiration?

Karl Marx var en geniförklarad, aspbergerliknande typ som ägnade sig åt teorier. Han tog filosofers och nationalekonomers teorier och utvecklade politisk ekonomi, genom vilken han förklarade det kapitalistiska systemet. Dess kraft, dess inre motsättningar och förutspådde dess undergång, på grund av de inre motsättningarna. Han utvecklade en logik med vilken han använde historisk materialismen och dialektisk materialismen för att förklara samhällsutvecklingen från savannens tid, eller vad han kallade för urkommunismen.

Han menade helt enkelt att när vi levde i små grupper, delade vi på egendom, ansvar, föda, skydd och försvar. Det skedde en arbetsfördelning efter förmåga och behov. Kollektivet, gruppen kunde klara av att leva, föra livet vidare just som kollektiv, men inte individen. Marx utvecklade synen på individ och kollektiv, att de går in i varandra. Man bär kollektivet i sig som individ och kollektivet bär individen i sig som kollektiv. Det är inte detsamma som att ett kollektiv består av en summa olika individer. Det synsättet är förhärskande tyvärr och är en kvantitativt syn. Matematisk och mekanisk. Ett kvalitativt synsätt är att förstå den dialektiska processen mellan kollektiv och individ och att se och förstå att det samspelet skapar en annan, egen kvalitet i ständig utveckling.
Marx menade att man skulle kunna organisera ett modernt samhälle på ett sådant sätt att man skulle uppnå samma grundkvalitet som i urkommunismen. Att var och en får samhällets stöd efter behov och att var och en gör så gott den kan och ger tillbaka till samhället på så sätt. Vi är alla olika och lever i olika faser, så var och en efter förmåga. Industriarbetare sa senare, gör din plikt, kräv din rätt. Visst kan vi ställa om till det om medvetenheten och viljan finns.

När man själv inte kan och söker svar på svåra frågor, ger man gärna själv svaren. Dessa ligger i nivå med vad man själv förstår, då man står för både frågor och svar. Det enklaste svaret på det svåra är en syndabock. En orsak. Ett ursprung. En gud.

Detta är ett resultat av förenklingar som görs. Det är skillnad att göra något enkelt och att förenkla.  Det är svårt att göra något enkelt. När man förenklar, smiter man och gör genvägar, vilket förvanskar. Förenkling leder till vulgaritet, ytlighet och förflackning. Därför är det inte samma sak.

På så sätt gjorde man Marx till en gud. Sedan skyllde man på Marx, för vulgariteterna som andra som inte fattat Marx, eller bara utnyttjade honom för egen vinning, hade skapat. Man använde Marx böcker som en koran att slå upp för att hitta rätt citat för rätt sammanhang. Att få ett svar. Eller som en bibel, som vi vet består av 66 sagor, skrivna av 40 författare på tre olika språk, från tre kontinenter under 1600 år. Det vore väl konstigt om inte alla kunde finna något svar i dessa verk, koranbiblar, om det är svar man söker, då det är så brett och omfattande.

Betyder detta ett förakt för den okunnige? Nej.
Men däremot ett förakt för hyllandet av okunnighet. Hyllandet av antiintellektualismen.
Det råder ett förakt för bildning som många, inte sällan välskolade människor hyser. Det råder ett förakt mot tänkandet, mot det intellektuella tänkandet. Det råder ett  förakt för den komplexa verkligheten. Man vill att Tegnell ska stå och peka ut sanningar med hela handen. Ge tröst. Vara Gud .

Istället för att visa tillit till kunskap som finns, försöka följa med, vara kritisk och söka rimlighet i all information, tänker människor: jag får inget svar vad som är rätt och fel. Jag tvingas att själv skapa en rimlighetsuppfattning. Det finns ingen morsa, farsa eller gud som säger hur jag ska göra. Jag vill underkasta mig någon annan som tar ansvar och så tvingas jag själv vara vuxen och fatta mina egna beslut.
Människor kräver: Jag vill ha ett svar, en enkel förklaring som inte kräver arbete och tvivel av mig. Jag vill veta nu! Jag stampar med foten! Jag är skattebetalare och jag har RÄTT till att få veta ifall jag ska gå med munskydd eller inte! Basta!

Sådant skrämmer. Särskilt de osjälvständiga människorna. Rädsla tränger ut det kritiska tänkandet och fördummar.

Så, denna smitta har fört med sig, att vi kan långt bättre idag, skilja agnarna från vetet.
De som man har trott vara de mest självsäkra, visar sig inte vara det. De vi trodde var smarta, låter sig fördummas av rädsla. Vi är alla rädda, men vi måste hålla den i schack. Det bästa botemedlet mot rädsla är kunskap. Kan vi inte det, får andra hjälpa. Men om man låter sig vara ett redskap i spridning av rädsla och dumhet, har man gjort ett val. Som alla val, får det konsekvenser.
När en sådan människa möts av ett resonerande, blir hon rädd och osäker. Stampar med foten! Men tänk om hon kunde för ett ögonblick föreställa sig att det finns inga svar som är rätt och fel i detta läge. Tänk om hon höll sig till de svar som finns? Som att hålla sig ifrån folk och på distans, tvätta händer… Tänk om hon vände sig till dom som är mest insatta? Tänk om hon inte litade bara på sin facebook kompis´teorier och att de skulle vara mer sanna än den forskning som finns?

I ett sådant läge, när människan resonerar på detta vis blir hon helt övertygad om att det finns en grundorsak och naturligtvis ”vet” hon vilken den är. Konspirationen är född. Har man själv inte skapat en, kan man hänga på en hoper som andra har skapat. Då bidrar man gärna att sprida dessa idéer. Tar man ansvar? Hjälper man kollektivet? Eller, får man bara ut lite spya för att man själv mår illa? Individualismen fördummar också, som bekant. Då har man valt att bara ha sig själv som norm. Då har man gjort sig själv till gud. Känns mönstret igen?

Soros vill byta ut Europas folk mot invandrare från framförallt Mellanöstern. Tja, kanske det är så. Vad vet jag. Men jag kan ju ändå inte låta bli att fundera på vad en av världens rikaste män har för vinning att destabilisera en världsdel vars ekonomi tillhör de starkaste i världen och vars valutor han gjorde sig en obeskrivlig rikedom på. Däremot förstår jag att det på toppen av samhällspyramiden, där de rikaste globalisterna i världen slåss om total makt, så råder fullt krig mellan de tävlande. Rykten och vantolkningar är vanliga stridsmedel. I kapitalismens globaliserade tidevarv är det en ensam kvarvarande, den som äger allt, som har vunnit. Som kapitalist kan man inte vara solidarisk med andra kapitalister som hotar ens position, då det strider mot själva det kapitalistiska vinstsystemet. Därför bryter ofta ut krig i huvudsak just mellan kapitalistiska stater. Det var inget krig mot vare sig Sovjet eller Maos Kina, men nu, när de båda är kapitalistiska diktaturer, finns det risk för ett sådant.

Det intressanta är att skåda, att även de som påstod sig vara kritiska till både kapitalismen, globaliseringen och EU har lämnat den kritiken. Idag betraktar de samhällsutvecklingen som ett naturfenomen. Som ett virus? Som en Tor?
De vet ju med all säkerhet, de har ju svaren, de besitter sanningen (eftersom dom kan googla) och konstaterar att det var säkert ett stridslabb bakom Covid 19. Visst var väl Oden större och mäktigare än Tor och låg han ändå inte bakom allt?

I brist på klar samhällskritiskt tänkande, flödar förenklingar och vanföreställningar. Till skillnad från Marx tid, har vi idag internet och det krävs vare sig rätt klassbakgrund, rätt familjebakgrund, rätt kön, för att uttala sig. Man behöver inte ens vara alfabetiserad, man kan filma sitt budskap och sprida.

Jag hade en gammal morbror som var intagen på Långbro sjukhus, när det fanns som mentalsjukhus. När jag hälsade på honom, satt gubbarna i dagrummet och en gick omkring fram och tillbaka med handen instucken i skjortan och morbror sa:
– Den där tror han är Napoleon, han är tokig!

Eller berättelsen om en mentalpatient som skulle bli utskriven och i samtal med läkaren får höra:
– Kom ihåg nu Andersson, du är ingen fisk.
– Jag vet, svarar Andersson, tackar och går. Efter en liten stund kommer han flåsande tillbaka till läkaren.
– Doktorn, det sitter en katt i porten!
– Ja, men vi kom ju överens om att Andersson inte är någon fisk.
– Ja, men hur ska katten veta det då? svarar Andersson.
Ja, i den Coronanska logikens tid.

Kan vi inte lära oss något då? Skapa något nytt?
Där föreligger motstridiga intressen. En del tjänar på att suga ut samhället på bidrag i konstgjord andning. Andra tjänar på att få ett stöd från samhället för att bygga ett hållbart samhälle. Självklart kan vi ta vara på denna kris, satsa på ett socialt, ekonomisk och ekologiskt hållbart samhälle. Men det är av någon anledning inte dit pengarna går. Trots att S och Mp sitter vid rodret.

De som har teorier, förslag på praktiska lösningar för att bygga ett bättre samhälle framöver, har de fått komma fram? Drivs dessa idéer i öppenhet, för deltagande för andra än den innersta kretsen? De intellektuella kritiskt tänkande, lyser med sin frånvaro. Ingen driver debatten.

USA som är kapitalismens krona, har mycket hårdare lagar som styr kapitalismen än vad vi har. Klassamarbetspartiet Socialdemokraterna har velat just samarbeta, anpassa, släta över och vinna små strider. Men inte velat gå i strid för att vinna slaget. Nu hälls det pengar över kapitalister som förlorar sina vinster. De kapitalister som inte följer lagarna, de kriminella, är så avancerade och starka att de tar många härliga miljarder av skattepengar genom detta stöd. Apparaten sätts igång, man tar en och låter 100 löpa. Folket skall vaggas till ro i tro på att regering och Riksdag tar sitt ansvar. Gör dom det?

Att ta sitt ansvar för framtiden skulle innebära att man på allvar lät kunniga människor från olika håll och kategorier, utarbeta planer för vad som skall och hur vi skall ställa om. Det skulle innebära att en öppen debatt initierades, där olika uppfattningar stod mot varandra, där argumenten framläggs till nöje och nytta för alla. Att sätta igång något som påminner om folkbildningsarbetet inför EU valet, då man hade cirklar, debatter, föredrag, kurser etc. Där allmänheten bjöds in.
Detta är nödvändigt med en folkbildningsinsats så att s.k. vanligt folk kan hänga med. Att ta sitt ansvar skulle innebära att man satsar pengar på nya gröna verksamheter och inte fyller plånböckerna på kapitalister som inte vill ta sitt ansvar. Det skulle innebära att de företag som inte är starka nog i egen kraft, skulle försvinna och det nya skulle få ta plats. Så är konkurrenssamhället uppbyggt. Det som inte har egen bäring, läggs ner.
Men nu vill man från kapitalisthåll ha konstgjord andning, man även lämnar de annars så upphöjda klyschor om den så kallade fria marknaden. Man skiter heligt i vilket system som gäller, bara man kan tjäna pengar utan att uppoffra något.

Skulle vi bli tillåtna att i landet få utveckla olika livsstilar och levnadssätt baserade på konkreta villkor som gäller, på platser vi bor, skulle vi kunna utveckla ett samhälle med fria människor. De som vill stötta hållbara lokalsamhällen gör det och de som stöttar städernas hållbarhet, gör det. Vi alla underordnar oss den gemensamma lagordningen, vi har inte våra egna lagar som nu råder. Religiösa fanatiker har sina lagar och gangsters har sina.

Vi bör satsa på att stötta människor och man tar bort detaljstyrning så att man med en öppen lagstiftning kan skapa livsdugliga samhällen, där man utgår från de lokala förhållandena. En öppen lagstiftning innebär att gränser sätts men det är förutsättningarna som skapar lösningar och tolkningar. Ändrar man förutsättningarna blir det ett annat utslag. Tänk om man såg över detaljstyrning som fördummar och skapar motsättningar. Vi vill ta vara på sol och vindkraft, samtidigt som det är för dyrt att göra det, så alla som skulle kunna göra sig helt fossilfria, kan inte det. Folk hinner dö först innan det hela har betalt sig. Samtidigt öses miljarder på gangsters. Hade vi haft ett stöd och frihet under ansvar skulle vi kunna skapa ett samhälle av fria människor, som samarbetar och lär av varandra.

Vi har ett hårt korporativt samhällssystem, som är ett kontrollerande system och som framförallt SAP är huvudansvarig för, men där andra också har stöttat. Så även vänstern. Vi har i praktiken ett toppstyrt samhälle som nu i kristider avslöjar dess krackilering och anarki.

Anarki och idén om den som samhällsordning, anarkismen, är nära besläktat och beroende av kapitalismen. Anarkin ökar i det korporativa samhället som en motsats till det yttre, men som ett resultat av maktkoncentrationen. Hade den korporativa maktkoncentrationen motarbetats av organiserat motstånd, som ett medvetet och intelligent parti skulle kunna utgöra fören  omställning, skulle det inte finnas någon tolerans från samhällets sida.  Anarkismen utgör inget hot mot kapitalismen och får hållas, då den dessutom fyller en bra roll genom att på det sättet kan makten hålla andra i kontroll. Organiserad kriminalitet också en del av kapitalismen, tar över hela branscher.

Omställningen gäller samhället, det är vi.
Får vi representanter, dvs. partier som vågar formulera en omställningsplan och är redo att slåss för den, samt får det folkets stöd, ska vi se till att också regeringen blir omställd till nästa val.

Chicagomaffian på 30-talet i USA, var driftiga kapitalister. De slogs om en marknad i hårda tider, en marknad andra ville ha. Då de skapade egna lagar, drev de på och kunde så småningom stoppas in i finkan. Inte för mord, men skattebrott.

Kapitalister emellan slår gärna ut sina motståndare och konkurrenter, när de kan.
Och nu kan de.

Om vi sitter och tittar på när våra skattemedel går till tjuvar och så skyller vi på Molgan…istället, blir vi inte omställda, utan snarare avställda, de flesta av oss.
Ditt val.

Annons