Diktatorisk demokrati

För vår del har vi haft demokrati i nästan år 100 år. Engelsmännen var före oss med demokrati i någon form, med ett par sekler. Demokratin kräver folkval, att kunna ställa upp till val, tillgång till kvalitativ utbildning för att kunna fatta egna ståndpunkter, yttrandefrihet och möjligheten att yttra sig och rätt till att rösta. Civilisationens fernissa är tunn, det går lätt att repa den, att flaga av den, att helt förstöra den. Fukt och röta inifrån smular sönder fernissan på ytan.

Människor får rösta på vad som tillåts i diktaturer, vilket inte gör dem demokratiska. Människor får ställa upp till val i diktaturer, om de är godkända, inte heller demokratiskt. Människor får yttra sig, skriva på nätet… så länge de håller sig inom ramarna. Inte särskilt demokratiskt. Detta sker nu i så kallade demokratiska stater. Inte minst i stater som krängde av sig socialismen som man menade var diktatur, för att ersätta den med en annan diktatur, som man nu kallar demokrati. I socialismen anses det vara diktatoriskt att man inte fick ha fria val. I dagens så kallade demokratier har man fullskalig korruption med EU medel och trixar fram önskade valutgångar på andra sätt. Gick man då från diktatur till demokrati?

Om utbildningssystem urholkas i ett land och den är mer och mer anpassad till att gynna materiel och intellektuell produktion för att gynna monopolen, än att vara uppbyggelig för människan, blir förutsättningarna att skaffa sig kunskap och odla ett kritiskt tänkande, (vilket är en förutsättning för att upprätthålla en demokratisk ordning), obefintlig. Känslomässig propaganda tar över. Så vann både Hitler och Mussolini.Vi skapar en arme´av fogliga, alienerade, soldater som marcherar i en given riktning, styrd av den diktatoriska demokratin. Samtidigt tror de som marcherar, att de är centrum av skapelsen, stora individualister, unika och förnekar att de delar samma materia och energi som allt annat levande på jorden.

Det religiösa anslaget har spritt sig i samhället. Islamister som har av olika skäl valt och tillåtits att bosätta sig hos oss, har en agenda vad det gäller samhällsordningen. Sverige är den mest tacksamma plattformen för att få ett islamistiskt fäste i Europa. Sverige är Europas svagaste länk.

Det var länge sedan Nalin Pekul varnade för självutnämnda islamistiska ledare som gick omkring i förorten och alltjämt gör det, och trakasserar flickor och kvinnor, till att inte bli som svenskor. De kontrolleras, deras klädsel, deras umgänge. Källar moskeerna odlar den politiska ordning som islam tillåter och som utövas av de mest extrema. De moderata muslimerna, de mer humanistiskt lagda och kulturellt bildade inom islam, är ofta emot den extremistiska ordningen, men, deras tro tillåter inte att öppet kritisera, att gå emot. Också de, har lärt sig underkastelse, osjälvständighet. I sin passivitet och tystnad, gynnar de extremisterna, även om de inte delar deras uppfattningar. Därför är islam som verksam ideologi i Sverige, ett problem, när den inte får kritiseras som andra ideologier. När den inte får politiskt bekämpas, som alla ideologier. Detta är inte heller demokratiskt.

Religionsfrihet innebär rätten till att tro på vad du vill men också rätten att slippa bli påprackad någons tro och att slippa tro. Det är näst intill omöjligt att välja att inte tro, eller tro på annat i en muslimsk familj, i ett muslimskt område där muslimska lagar råder. Islamismen prackar på sin ideologi, allt genom moskeerna som sträcker sig utanför egen sfär, som att ropa ut sin trosbekännelse i minareterna, i det allmänna utrymmet. Där vi alla går och tvingas lyssna på den. När så den försvagade socialdemokratin, miljöpartiet och vänstern, vill fiska röster, gör man gärna det bland muslimer. De är ingen slump att SAP har genom olika organ, öst in pengar till bla. Muslimskabrödraskapet, islamism verksam i Sverige. Det är ingen slump att V och Mp hellre värnar om att ta in invandrare, än att värna om dom som är här, därför de nyanlända kommer tacksamt, tror man, att backa upp partierna politiskt i allmänna val. Det är ingen slump, att med denna medelklasspolitik, har man tagit ställning till förtryckarsidan, som medelklassen historiskt alltid har gjort, i det allt mer polariserade samhället.

Helt plötsligt har vi en rad självutnämnda specialister på klan och klansamhälle. Men man tycks ha glömt en liten petitess, nämligen att klansamhällen till sin struktur och hierarki har överlevt i tusentals år, medan våra så kallade demokratier, har högst några sekler på nacken.

I gamla Mesopotamien tex. kunde man organisera tusentals människor i fullt fungernade städer, för flera tusen år sedan. Klanstrukturen är en naturlig utveckling av det mänskliga samhället. Organisationen är grundad i slavsamhället och vidarutvecklad i feodalsamhället. Den är oförenlig med det moderna industri och digitalsamhället. Däremot, kan klanstrukturerna få en återkomst i monopolsamhället. Det är således ingen slump att asiatiska, nomadklaner får framgång inom utvecklade monopolisstater som Sverige.

Någon stackars människa uttryckte sig att det är fel att anklaga klanen för kriminalitet, bara för att några inom den är kriminella. Alla inom klanen lever av att få är frontsoldater och gör vad vi menar är kriminellt. I deras gamla samhällen, torde benämningen för samma aktiviteter kallas annorlunda. Inom egna lagar, skapar man ”rättvisa”, alltså är det legitimt att skjuta någon. Ta något från den ”orene”. Det är just så det fungerar. Bestämma över relationer etc. Man måste se klanen som en helhet, man är inte en individ i en klan. Kollektivet är det avgörande, alla ingår och tjänar på den.Vi och väst har inte mycket att ersätta klanens fördelar med och därmed är det ytterst få som vill och kan ta sig ur den, med livet i behåll.

Hade det inte funnits klaner som kan låna pengar till nyföretagande bland invandrare från Mellanöstern, hade vi heller inte haft så många sådana företagare. Man lånar, eller ger pengar och den som tar emot vet sina förpliktelser för återgäldande. Klanen är stödet och garantin och för det betalar man genom att utföra vad som har beslutats. Alla har sin plats, sin tid. Islamska ideologin tänker i generationer, i sekler, inte i fyra års perioder.

Den feodalism och det klansamhälle som växte fram bland nomader i Mellanöstern är en av historiens hårdaste och mest hierarkiska. Människor levde under hårda förhållanden, följandes sina djur och med hård konkurrens om vatten och betesmarker. För att klara ett sådant liv krävdes en särskild, hård organisation. Islam som ideologi, växte fram i den nomadfeodala kontexten. Stamkrig och konkurrens var vardagsmat och kamelskötaren Muhammed fann ett framkomligt sätt att organisera och samordna klanerna. Med viss framgång, då oavsett om två klaner är muslimska, kan de likväl slå ihjäl varandra i maktkamp.

Denna tradition har överförts till Sverige, som är Europas svagaste länk. Vi tillhör de få i Europa som inte har upplevt krig på några generationer, 200 år, och vi har inte vaksamheten och förmågan att identifiera fienden. Opportunisterna och kulturrelativisterna, (samma sak) hänvisar till ras och rasism, eller ett annat ord, etnicitet, och menar att all kritik mot klansystemets uppbygge i Sverge, med sina paralellsamhällen och lagsystem och ideologi, muslimsk som ortodox kristen, är detsamma som rasism. Man kan tjäna makt och pengar på en sådan hållning, i alla fall när man inte tar sitt ansvar.

Man kan fundera över vad samma opportunister kallar de kungar och ledare i tex. Nordafrika, i Somalien… som blev förbannade på England när dom ville lämna slavsystemet i början på 1700-talet. Dessa kungar och ledare, tillika muslimska sådana, tjänade storkovan på att sälja ut sin egen befolkning till slaveri i väst. Var de ledda av rasism? Eller bara vanlig exploatering och tjuveri för de stora pengarna? Black lives matter?

Jag vet inte var naiviteten slutar och dumheten börjar. Jag vet bara att det finns väldigt många, alltför många i vårt land, som har befogenheter till förbannelse, men som inte tar sitt ansvar. Dessutom får skattebetalare betala dyrt för att ha en ansvarslös maktelit som styr Sverige till upplösning.

Gustav Vasas skapelse av nationen Sverige, på 1500-talet, är på väg att upplösas av extremister, och alla möjliggörare till extremister, opportunister, kulturrelativister…ansvarslösa maktfullkomliga som curlar in monopolismen att stå som en enande gud över allt annat. För att kunna ha kontroll över ett allt mer uppslöst samhälle, med ökade motsättningar, kommer fascismen till pass. Nota bene. Själva är denna maktelit, som rullande buskar i Arizonaöknen, utan rötter, utan hemkänsla, utan heder. Kosmopoliter. Man går dit där källvattnet smakar som bäst.

Exploatörer kommer i alla former, även som små mobbande skolgårdsflickor. När kvinnor får större inflytande i samhällsområden, som skola, vård, socialtjänst, politik, partiledare… så kan det tolkas som ett resultat av ökad jämställdhet, vilket naiva gör. Eller, som ett uttryck för att dessa områden har mindre betydelse i det uppluckrade samhället. Politiska partier är inte lika starka och behövs inte lika mycket i ett land som har underkastat sig internationella monopol. Bankerna sköter avgörande delar av finanspolitiken, monopolen sköter utrikespolitiken osv.

I ett sådant samhälle som håller på att ruttna inifrån, försvinner den tunna civilisationsfernissan mer och mer. Folk uppträder hatiskt, vulgärt, våldsamt och högst ointelligent. Människor håller på att flippra ut.

Antingen lämnar vi walkover till fanatikerna i alla gengrer, eller så får svensson lämna bekvämlighetssoffan, använda sig av kunskap istället för propagandstiskt tyckande. Det är dags att tänka rätt, som Uppsala universitet fåfängt har försökt uppmana generationer av studenter.

Annons