När civilisationen försvinner – kliver konspirationen fram

antiintellektualism – undergrävande av vetenskap, förringande av kreativitet.

Jag har rätt att tycka vad jag vill!” Svaret på det i en demokrati är tveklöst JA.

Men, detta tyder på att vederbörande vurmar för en vulgäruppfattning av demokrati då man tror att det är tyckandet som står i centrum. Det räcker inte med att tycka för att upprätthålla en demokrati. Det krävs kunskap efter förmåga och ansvar.

Idag har vi utvecklat ett samhälle där vi har ersatt vetskap, vetenskap och underbyggda faktaargument, med känslor och tyckanden utan ansvar.

Detta uppmuntras av sänkta vetenskapliga krav inom utbildningsväsendet. Uppmuntrat av ett skolväsende som har accepterat fuskande, och ett tyckande före vetskap.

I ett politiskt vakuum sprids auktoritära idéer. Göran Persson satte spiken i kistan för svensk skola genom sin kommunalisering och oreglerat accepterande av privatskolor. Med antiintellektualism och girighet har han agerat i sitt politiska värv och som privat skogsägare. En dag kommer det att stå på hans gravsten, ”Det var jag som dödade svensk skola”.

Den borgerliga demokratin har förlorat sitt mandat när kapitalismen har vuxit in i globalismen. När statsgränser inte längre är betydelsefulla. Vem som vill kan ta sig över gränser och är välkommen, då det finns politiska krafter som kan utnyttja dessa människor. Oavsett vilka skäl människor har för att komma hit, finns det starka krafter som vill ha dom här. Carl Bildt började och Reinfeldt löpte linan ut, därefter springer alla andra i upptrampade spår.

De talar om humanism, men agerar med bockfoten. De vänder sig till en naiv allmänhet, vädjar till deras känslor och mänskliga anständighet, de tänker förslaget och slugt. Fattiga människor i nöd kan man utnyttja på många sätt. De kan vara billig arbetskraft. De kan undergräva den kaxiga svenska fackföreningsrörelsen sedan 1889. Med fattiga och okunniga människors hjälp, kan man skippa ”den svenska modellen”, dvs. att arbetsmarknadens parter förhandlar och beslutar hur de vill ha på arbetsmarknaden, UTAN ATT STATEN LÄGGER IG I ! Det, är den svenska modellen från 1938 i Saltsjöbaden. Skippar man den, som SAP är redo att göra med C, MP, L och ja, alla förutom V, så har man helt anpassat sig till den verklighet vi har. Till den globalism vi har. Till de ökade klassklyftor vi har. Man har anpassat sig till underkastelse.

Det fria, svenska folket har sålt sig till att vara dörrmatta för Google, Amazon, Geely…

Men den svenska modellen, fungerar bara när vi är Sverige. När vi är en nation. När vi bestämmer över våra gränser. När vi själva bestämmer hur vi vill ha det. När vi inte underkastar oss stormakternas girighet och intressen. När vi är, som vi har varit, självständiga.

Svenska arbetare lämnas ut till globaliserade företag vars beslut fattas i enskilda rum, långt från demokrati och menighet.

Kortsynthet, rädsla, inskränkthet… har gjort sig påmind förut. Nils Ferlin funderade på människors rädsla för ”den stora kometen” som ansågs komma och förinta jorden.

Religiösa fanatiker av alla genre har förberett sig på världens undergång och ser till att få med sig folk på sina masspsykoser. Fundamentalister av olika religiösa och politiska schatteringar – inte sällan en kombination av båda sidor av ideologierna – vill att vi alla underkastar oss idiotin. Dessutom vet varje förkunnare att just denne, har den rätta tron, den absoluta ”Sanningen” som ingen kan kritisera och förneka. Konspirationstänkande är ett led i fundamentalism. Man söker svar på det man inte förstår, finner ”sanningar” och vägar till förståelse. Samtidigt som man aldrig tvekar på sin egen kompetens och förmåga. Tvärt om. Förmågan är bekräftad och ju fler konspirationsföreställningar jag har, ju mer bekräftelse får jag att jag har RÄTT!

När politiker har abdikerat och låter anarkin ta över inom vetenskap, information, ny teknik och i det politiska ledarskapet, har vi nått till den punkt där samhället går i en auktoritär riktning. I en fascstisk riktning. När vårt strukturerade samhälle från Axel Oxenstiernas tid, en struktur som har tjänat oss väl, smulas sönder bit för bit, då har vi ett verkligt problem. Då överger vi vårt land, vår boning. Då har makteliten skänkt bort det till den globala kapitalsmen som skiter heligt i vad som händer med människorna. Kan folket utgöra en smart och billig arbetskraft, då har vi nöjda ägare i Geely, Amazon, Google…

Våra politiker tar inte ansvar fast de har ansvar. De har gett upp. De har inget att säga till om då de har lämnat ”Walk over” till det globala kapitalet. Allt annat är låtsasspel. De vill ha det lugnt, för bara då kan kapitalet exploatera människorna. De vill ha sina privilegier och pengar. Därför ljuger man.

Istället dumpar man ansvar på medborgarna, den enskilda människan. Men en enkel medborgare saknar befogenhet. Hon kan rösta, hon kan organisera sig, skriva artiklar… men hon kan inte ta ansvar för vad de politiskt tillsatta har mandat och pengar att göra.

På detta vis, släpper våra ansvariga, myndigheter och politiker in besten genom bakdörren. Vilket parti man tillhör, har ingen reell betydelse, då alla har accepterat denna ordning. Alla skyller ifrån sig. Det är Molgans fel som hos Alfons Åberg.

I en intervju med blivande ordföranden för V, Nooshi Dadgostar, framkom det att hon försöker vara gråsosse, men när det ställs krav, hoppade hon av och slingrade sig som en splittrad maskrosskälk i vatten. Där finns ingen opposition att vänta. V klassamarbetesideologi och medelklassförsvar kommer att fortsätta än mer tydligt efter Sjöstedt.

Svenska politiker skiljer sig inte i sak från Trump. Trump erkänner arbetarklassens nivå, utnyttjar den men ger också jobb, spelar medvetet med detta. Men vad gör våra politiker och myndigheter? Man försöker gömma sig bakom ett finger. Man stirrar idiotiskt i TV rutan i tron att det inte syns, allt de påstår sig vilja göra, medan vi ser att de inget vill eller kan göra. Det är bara formen och utanpågörat som gör skillnad mellan oss och USA. Det är en enorm bevakning kring två dönickars tävlan om makten i USA. Ingen har ställt frågan, varför två usla representanter är valda att tävla om makt, i ett land som har över 300 miljoner invånare? Bland världens främsta utbildningssäten, mediemaskineri med svår konkurrens? Hur är det möjligt att skrapa fram 2 gubbstruttar från förra seklet, för att leda oss i det nya?

Svaret torde vara detsamma, politiken spelar inte längre någon roll i den västerländska demokratin. Det är det gobala kapitalet som styr.

Den politiska makten är försvagad och därför är dess representanter inte kompetenta. Politiker saknar kompetens för sina ansvarsområden. De kommer aldrig släppa fram kompetens från andra civila, att märkas i olika myndigheter, eller som deras rådgivare. Då skulle de bli bit för bit gruvligt avslöjade och utskämda. Som de Inte är det redan. Ingen vill frivilligt stå med rumpan bar, men de har inte sett att de står med djupa gällivarehäng och förlåten skiner i sin nakenhet. Man slåss till sitt försvar.

Inkompetensen kommer att fortsätta styra och då måste folket reagera. Men blir det så? Säkert. Men om det blir bra, är en annan sak.

I ett samhälle som vårt, där politiken har sänkt sin attraktionskraft för att vara ett verktyg för att skapa ett av folket önskat samhälle, har utvecklingen gått så långt i monopolistisk globalistisk ordning att det har ingen betydelse vad den lokala politiska makten säger. Det är Bryssel och det internationella kapitalet som bestämmer.

På grund av att politiken förlorar i värde, väljer partier kvinnor som partiledare. Väljer man dessutom en kvinna med påbrå från någon annanstans, är det ytterligare tecken på att makten har flugit över fjällen till landet Långtbortistan.

Visst vill man låta påskina att det är av jämlikhet och ädel mänsklighet, men det är trams. Kvinnor har varit en köpevara i minst 10.000 år och om någon skojare vill påstå att det tar några deccenier att ändra på det, vill jag se vetenskapliga arbeten som grundar det påståendet. Inte hittepåtyckanden från någon s.k. ”genusvetenskap” .

Nu gäller det att folket tar fram sina egna ledare, på riktigt. Inte de som står till buds efter att de är broileruppfödda i partiburar.

Vi är tillbaka där resonemanget började i antiintellektualism, vetenskapsförakt, begåvningsförakt, människoförakt. Motorn i detta förakt är rädsla. Rädsla fördummar.

Civilisationens fernissa är tunn. Den repas lätt. Den flagar bort. Det är inte så mycket som krävs för att rucka det bestående. Krackileringen av samhället har gått längre än vad många tror. De vågar inte se. Då skulle de upptäcka att överbyggnaden i samhället, den som omfattar politiskt system, rättssystem, utbildningssystem, pengasystem, värdesyn, människosyn, religion… krackilerar i sina källarstenar. De smulas sönder. Huset får lutning och delar faller ner. Insatserna till att lappa och laga, består av ytligt virke som kommer att skynda på förfallet.

Det finns ingen opposition till statsadministratörerna, statsförvaltarna, myndighetscheferna, rättsförvaltarna, pengaförvaltarna, naturförvaltarna, utbildningsförvaltarna, religionsförvaltarna… Det finns ingen opposition. Att välja veliga kvinnor till partiledarposter lär inte ändra på den saken.

Den överbyggnad som står och håller ihop samhället har inte längre samma ekonomiska grund, som under nationalstatens dagar. Globalmonopolismen innebär att de ekonomiska faktorerna och avgöranden sker någon annanstans än dit våra riksdagar kan nå. Nationalstaten är förbi och en ny variant av feodalism tar över. I stället för små giriga nationer med en kung som styr, har vi idag globala monopol som styr. Den kända historiska spiralen som visar på att historien upprepar sig till viss del. I vissa saker är det samma sak som upprepas. Men i olika form. På en annan nivå. I ett annat historiskt skede. I stället för en liten inskränkt, våldsam girig kung, har vi psykopater, sociopater och outvecklade övermogna tonåringar som leder världens största monopol och världsordning. Till skillnad från feodalismens kungar, har dessa globalistiska ägare en enorm makt, som ingen feodalkung kunde drömma om, även om de trodde att de var i kosmos centrum. Makten förblir långt borta och kommer mer och mer uppenbara sig inför oss genom olika anonyma övervakningsanordningar.

Men det går att skapa en folkdemokrati. En sådan förutsätter att individen respekteras och att hon samlas till kollektiv och inser för att kunna behålla sin mänsklighet måste hon kunna se sig som en individ i ett kollektiv och ha kollektivet i sig som individ. Det är en mångtusenårig kunskap om dialektik.

Vad krävs?

En viss självinsikt, ett ställningstagande för hur jag vill att samhället ska vara. Respekt och eftersträvad förståelse för olikheter. Odla samsyn i det väsentliga.

Organisera. Organisera. Organisera!

Annons