Världen går inte under bara för att vi gör det

Den mänskliga hjärnan har inte förändrats på de senaste 50.000 åren, enligt experterna. Det betyder i sådana fall, om detta stämmer, att vi har lyckats utnyttja den allt mer för att skapa den värld vi lever i. Monoteistiska religioner vill få det till att människan, dvs. mannen är i centrum och skapelsens krona. Den centrerade makten ökar i sin centrifugala kraft, äter upp allt mer av liv, för att den kan. Globalismen är vad monoteismen kallar för Gud, alltets härskare.

När man ser den ena politikern efter den andra lägga ut texten som om vi alla var idioter, gör dom det för att vi är det. Sverige är ett rikt land, med vad vi kallar för ”demokratiskt” statsskick sedan 100 år och som med folkets slit har byggt upp landet genom generationer. I mitten på 1800-talet fick vi obligatorisk skola, trots svält, den gällde för alla, fattiga som rika skulle kunna läsa och skriva. Ska man ha någon form av demokrati, måste man ha kunniga människor som känner inte bara till sina rättigheter, men också sina skyldigheter. Som vet hur samhället fungerar, som vet hur människor fungerar, som kan sin historia. Man kan ha som tumregel att på varje rättighet har man minst tre skyldigheter som medborgare i Sverige.

Vår belägenhet på norra halvan av jordklotet har format oss för att kunna leva här, vi vet hur vi hanterar väder och vind. Vi blev skickliga på lätta båtar då det mest framkomliga färdsättet var på vatten. Allt kan förklaras med generationers utveckling i vår närmiljö.

Men hur ska vi förklara den växande fördumningen? Den skriande brist på kunskap? Naivitet är ett uttryck för efterblivenhet, barnslighet, ovuxenhet…Hur förklara fördumningen hos våra politiker, myndighetschefer, våra journalister, våra forskare, våra studenter???

Hur kan det komma sig att man stöter på allt oftare myndighetsutövare som knappt är alfabetiserade? Dom saknar läsförståelse, ordförråd och uttrycker hela sin små liv genom sms-förkortningar. Viktiga beslut sägs med tre ord. Alla maktens härskare drivs av samma intressen. Maktkoncentration, ekonomisk vinning och helst människor som är så korkade att dom inte protesterar när dom blir blåsta på sina och sina barn och barnbarns liv.

Som en skock rusar alla kossor åt samma håll, bekvämligheten driver skocken framåt. Alla tycks leva i sina egna 3-års bubblor. Dom har som treåringar upptäckt sig själva och satt sig själva i centrum för världen. När treåringen gör så är det en del av en process som leder till att denne förstår i framtiden att hen är en del av ett kollektiv och att man måste därför kommunicera, diskutera, debattera, studera, samarbeta för att skapa en värdig värld, en värld där vi ingår i, ansvariga för och är en del av hela livsmiljön.

Rovdjuret äter sig mätt på vad den finner av mat och tar det slut på ett ställe söker man nya revir. Det är normalt. Rovdjuret människan har makten över andra människor, över naturen, samtidigt som hon tillåter sig krypa in i en egocentrisk bubbla och sko sig, göra undantag för att just den maktmänniskan har särskilda skäl. Just för denne gäller inte rekommendationer eller lagar. När vår myndighetschef som ska bevaka vår förmåga att klara oss i krisläge, åker på privatresa, lämnar landet i kris samtidigt som uppmaningen till folket är att att INTE göra som chefen, då har han förbrukat sitt förtroende. Nu ska samme man ordna regeringens krisförsvar och det hela växer till att bli en fars. Vad har denne man i fickan som skrämmer maktmännen och därför får han den ena höga positionen efter den andra trots att han gång på gång bevisligen inte klarar sina uppgifter?

Jag menar att alla politiker, myndighetschefer, maktmänniskor… får så småningom det erkännandet och stöd dom förtjänar. Går man i gallerian och handlar när man representerar Makt och ordning, då har man också sagt, ”jag gör som jag vill, lagarna gäller inte för mig”. Man har också sagt ”eftersom jag representerar en ordning vi har, men skiter i den själv, så kan du som medborgare skita i densamma.” Det är vad medborgarna gör. Man skiter i vad maktmännen både i kjol och byxor, säger och gör. Man organiserar sig själv, går bakvägar, blundar och finner sina egna vägar som ligger långt bort från myndigheters täckningsförmåga. Då bäddar man för social oro.

Sitter man som ledare i ett myspysprogram på TV och säger att frugan är den främsta rådgivaren statsministern har, då har man inte fattat något mycket väsentligt. Nämligen, arbetargubbar kan säga i bastun att dom måste ”lyssna på regeringen” , dvs. fråga frugan först innan man beslutar om något. Man kan skratta åt det. Det är privat. Men att sitta i TV och hänvisa till sin fru, som dessutom är en av de ansvariga och pådrivare för svenska kyrkans och socialdemokratin samarbete med islamismen, då är det längre inte arbetargubbroligt. När det dessutom odlas ett demokratiförakt, eldar under en antiintellektuell hållning, ett vetenskapsförakt, ett kulturförakt i samhället, då handlar det inte längre bara om egoister och 3 års mentalitet. Då handlar det om att grupper driver sina intressen, lurar med sig stora massan med att tysta den genom fördumning. Kritiskt tänkande får inte förekomma utan beskylls för att vara rasism, blasfemi och reaktionärt dravel.

De intelligenta, nogräknade, kunniga, nyfikna och modiga, måste tystas. Genom historien görs det på olika sätt. Putin arresterade 1000 – tal personer nu, för han vill inte höra kritik mot sitt tjuvsamhälle han leder. I Kina gör man likadant och i USA har man också sina tricks. Här tystas dom som inte köper propaganda, konspirationsteorier, godtycke, korruption och svågerpolitik. Man tystas genom att bli osynliggjord. Nej, vi häktas inte – inte än. Vi skjuts inte – inte än.

De som är i kläm och låter sig radikaliseras är framförallt den lägre medelklassen, tjänstemän och inte minst kvinnor som gick på myten av att kvinnor får makt bara man lär sig s.k. ”genusvetenskap”. Man kan studera pottologi också, alltid kan man lära sig något. Men för vad? Denna del av medelklassen radikaliseras oavsett ideologisk beteckning växer det fram en våldsideologi man försvarar. Man misstänkliggör kritiskt tänkande, försöker förhindra ifrågasättande, att vara aktivist istället för att debattera. Vad är en aktivist? Någon som gör någonting, men varför? Ideologiskt motiv? En terrorist är väl då också en aktivist?

Där kvinnor får framträdande positioner, som ordförande i politiska partier, generaldirektör för myndighet…där går makten ur. Dumskallar och blåsta feminister tror att det är en framgång. Politiska partier har ingen större betydelse när det är världsomfattande monopol som avgör vilken yttrandefrihet du har. De har ingen större betydelse när det är bankerna som sätter agendan, kör över landets lagar och tvingar folk att betala digitalt, för dom tjänar mer på det, fast vi har betalmedel – pengar. En riksdag som fattar beslut men som globalisterna kan strunta i. Har ingen betydelse ifall man är journalist och har dränkt våra öron och ögon med tusentals nonsenstimmar om USA, när det inte kommer fram den minsta kritik, eller ifrågasättande. Man ser den ena journalisten efter den andra i TV och det är som att se en såpa, Sex and the city… där skolflickorna står och ojar sig för det ena eller det andra som rubbar deras flickdrömmar. Hur många reportage har det varit från ”rostbältet” i USA? Arbetslösa fattiglappar? Människor utan framtid? Hur kommer det sig att 75 miljoner röstade på en vulgär, miljardär? Kanske svaret har att göra med att en antiintellektuell, vulgär miljardär hade mera hopp att erbjuda dom som förlorat jobbet till kineser, än vad den mondäna medelklassamerikanen har? Dom kan ju göra som dom brukar, skicka pöbeln i krig. Syrien är väl passande? Då backar man upp Israel, så att inte Trumpen är den ende, samtidigt som man kan ge en känga till Iran.

Det går säkert att starta ett litet krig för att sysselsätta de arbetslösa och få pengar till försvarsindustrin.

Här nickar fårskocken åt allt glitter från ”over there”. Vi har gratis skola, gratis bibliotek, bildningsrörelser med kurser, föreläsningar som alla kan ta del av… samtidigt som bildningsnivån sjunker drastiskt. Man kan fuska sig igenom vilken skola som helst. Fuska sig till ett jobb, fast man inte är kompetent, bara man har kontakter. I Bulgarien kallar man det för ”vrazkadjia” alla vet precis vad det handlar om. Korruption. Man kan ta yrkesexamina utan att kunna läsa eller tala ett språk som är begripligt. Man kan googla sig till ett liv i en chimär och låtsas leva ensam i kosmos. Men, verkligheten som bekant överträffar dikten.

Fascismen har många ansikten. Som ordförande för Stockholms humanisterna ett antal år sedan, hade vi ett möte på temat. Arnstad, en charlatan höll på att bygga sitt varumärke då (som han onekligen har haft stor framgång med han har lyckats lura flera) hoppade upp och attackerade mig och ville hindra mig från att tala. Argument? Nej, inget sådant. Det gäller att tysta kritiken, inte undra varför den finns.

Idag kan vi konstatera att folk kallar sig både vänster – höger- djurrättsaktivister- antirasister, fundamentalister och allsköns fanatiker… dom tycks ha väldigt många punkter som liknar varandra. Tystnande av kritik, inte tänka högt, inte ifrågasätta motiv, den antiintellektuella hållningen, misstänkliggöra den som inte är som dom själva eller den norm som satts upp, propagandakontroll och en livshållning i plakatprat.

Barn glor i sina telefoner och korsar trafikerade gator. De reagerar inte på det således har ingen fostrat dom, eller sagt något, förklarat faran i ett sådant beteende. Vuxna stirrar rakt fram med uppspärrade ögon, därför att dom är vana av att stirra in i datorer och har inte lärt sig läsa av levande ansikten.

Individualismen är i sig fördummande, man har sig själv som norm och gräns för det möjliga. Underkastande av ett kollektiv, är lika fördummande, just därför att all slags underkastelse sker kritiklöst och ansvarslöst. Då återstår den gyllene balansen. Då blir det genast lite komplicerat och det i sig hotar bekvämligheten.

Springer du med skocken? Vem kommer du att skylla på när det knakar?

Annons