Jämlikhet – lika värde -internationella kvinnodagen -var?

Clara Zetkin, en tysk kommunist och Spartacusmedlem, tillsammans med andra kämpande kvinnor beslöt på en kvinnokonferens i Köpenhamn 1910 att lansera 8 mars som internationell kvinnodag för rösträtt och jämställdhet mellan könen. Jämställdheten mellan klasser, var hennes kommunistiska projekt. Nu har vi firat i 111 år och många av oss har fått rösträtt. Vad man nu kan ha den till när Bill Gates med gelikar styr. Eftersom att rösta om annans egendom är inte lika framgångsrikt som att rösta om ens egen, så har denna dag i bästa fall mynnat ut i mimosa och champagne eller i gälla toner från unga feminister. Eller som vanligt – i ingenting.

Dagen i ära ska vara en påminnelse att mobilisera för en kamp som ska ge lika förutsättningar för människor med utgångspunkt från deras möjligheter och behov, oavsett vilket kön de tillhör. Så långt så bra. Som en liten kaka hängandes i ett snöre framför munnen, kan den vara naggande god att sikta efter. Att försöka få en bit av, om inte hela. Men kvinnan som mannens ägodel i åtminstone 10.000 år och som en del av ett ägande som man kan förhandla med, föröka, förkasta allt efter intressen flödar, finns i ett privat ägande som enkom tillhör 50% av befolkningen. En man kan vara hur fattig som helst, men hans kvinna är ändå hans att bestämma över, om denne man inte är jämlik. Vi vet ju att majoriteten av män i världen INTE ÄR JÄMLIKA! Det tjänar dom inte på. Ett vinnande exploateringskoncept, kvinnans underordning, har varit ytterst framgångsrik i många sekler och som ingen egentligen vill ändra på förutom till det ytliga. Sedan är det en annan sak hur långt man vill gå i självlögn och hyckleri.

Jag skulle kunna berätta om starka kvinnor som har gjort stordåd, men det har ni hört förr. Så jag tänker berätta om en vanlig svensk arbetarkvinna som av livets olika tillfälligheter hamnade i Sofia, Bulgarien och tog chansen som uppenbarade sig för henne, att studera vid Sofias universitet. Hon hade önskat sedan barn att bli läkare men hon hade svårt att se siffror, ja, även bokstäver, så det fick vara. Då tänkte hon ”jag vill ju förstå sammanhangen, hur det hela hänger ihop, hur det kommer sig att det är så stora skillnader mellan människors villkor” så då fick det bli filosofi. Tillbaka i hemlandet efter 5 år och med en fil.lic examen fick hon höra att det räckte inte för att komma nära den helige gral och få en assistentplats på Stockholms universitet. dessutom var ju hennes examen från utlandet (visserligen från det franska utbildningssystemet och visserligen från en djupare filosofisk tradition än vad Sverige kommer i närheten av) men den var ju utländsk, jag menar i utlandet har man inte svenska examina. Dessutom var hon ju kvinna och man vet väl minsann hur kvinnliga akademiker får sina betyg! Visserligen hade Sverige avtal med Bulgarien, visserligen hade både Stockholms, Uppsala och Lunds universitet direktavtal med Sofias universitet, men det är ju sådant diplomater och politiker håller på med och det är inget man bryr sig om i universitetskorridorerna.

Nu var det så illa ställt att jämställdheten hade lyckats fösa fram sig en centimeter och man hade infört en lag som sa att det kön som var underrepresenterat på en arbetsplats och som det fanns två likvärdiga ansökningar till från båda könen ( det fanns bara två kön på den tiden) skulle man anställa den som var från det underrepresenterade könet. Bingo! Lätt som en plätt! Det är röstat och klart. Många har höjt sitt anseende med den snillrika lagen, ökat sin lön och avgångsvederlag och de stoltserar med ett sådant jämlikt beslut. Sverige är världsbäst! Igen.

Några år senare 1985, kom hon hem med en fil. dr examen i filosofi vid Bulgariska vetenskapsakademin.

Stockholms universitets filosofiska fakultet fanns det knappast några bekymmer. Lagen om jämställdhet vid ansökan skulle vara som att skära smör med varm kniv och hon skulle naturligtvis bli antagen då det var 100% män där. Dom var som en liten klostersekt, mumlandes och kliandes varandra på ryggarna. De var i sektliknande trygghet där de alla var överens om turordningen till professurerna.

Den ene hade vuxit till gigantisk storlek med djupdykning i människosjälen och riktigt vaskat fram de mörkaste skrymslen och förklarat vårt djupaste förakt för svaghet. Människor bugade i vördnad när han skred fram. En annan hade visat hela Sverige sin feministiska patos, sin kamp för socialismen och hur viktigt det är med jämlikhet. Han spelar folklig i storband på 1:a maj och är en hyvens kamrat. Denna lilla manliga filosofisekt på Stockholms universitet var en gudagåva till mänskligheten. Det förstår ni, men det hade inte arbetarklasskvinnan förstånd till att fatta. Ja, hur dum får man vara? Fil.dr och allt!

När hon bara var fil.lic då dög hon inte till att assistera hos doktorander, lektorer och professorer. Men kanske nu! Nu när hon är fil.dr kanske hon duger att assistera dem. Kanske koka kaffe. Men tji fick hon. Hur många doktorsexamina hon än skulle skaffa var hon ändå i kroniskt underläge.

Var det för att hon var av fel kön? Fel klass? För ful? Hmm, det kan ju ha varit viktigt för herrar filosofer, sådant är ju svårt att veta, då det är så viktigt i andra sammanhang, som vid lönesättning, anställning… Någon viktig orsak måste det ju ha varit när de vägrade släppa in henne i sekten. Ja, ni hör själva det hade ju inte gått! Ett fruntimmer i en homosekt var knappast eftersökt. För dom kan ju inte ha varit olagliga, jag menar att inte följa lagen, det hade ju knappast varit möjligt för herrar filosofer med en sådan status och rang.

Ja, vad blev resultatet då?

Att jobba på gymnasiet som fil.dr är inte heller eftersträvansvärt efter att Göran Persson förstörde skolan genom att kommunalisera den. Då sitter helt plötsligt kommunen med kostnader som dom inte vill betala. En lektor är dyr, en outbildad är billig. Lätt som en plätt! Smarta rektorer hittade på ämnen som tex. ”livskunskap” . Ett ämne det inte går att vara behörig i. ” Åhh! En sådan tur det finns en fil. dr i filosofi här, tillika adjunkt i religion och historia så passande, då kan ju hon ta detta ämne! Tänk så passande! I rektors papper står det att hon arbetar som obehörig i ”livskunskap” och tänk så billigt och bra det blev! Heja Persson!!!”

När hon efter många års arbete fick en fattigpension kommer funderingen ändå. Hmmm, hon dög inte som fil.lic, inte som fil.dr inte som behörig lektor och frågan är dock vad var det som inte räckte? Kön? Klass? Var det att hon krävde laglydnad i anställningen? Störde hon till i det vinnande 10.000 åriga konceptet? Luktade hon illa?

Trots lagändringar, ”upplysta” feminister, halvgamla kvinnor som refererar till sig själva som ”tjejer” (eller tjajori som det heter på romanes). Män som klappar sig för bröstet för sin enooorma jämställdhet, innan de klappar en kvinna i rumpan. Alla förståsigpåare tar ton, skapar plattformar för sina gälla röster, lär sig slåss och känner sig med ens lite mer jämställd.

Nu var ju hon ingen Clara Zetkin som fick en fristad från förtryckare. Nää, hon var bara en kvinna från svensk arbetarklass som tog chansen när den kom och blev doktor i filosofi. Hon ville bara ägna sig åt det i all stillhet och hjälpa studenter och forska lite. Det ville nu inte herrarna och de satt på makten. Men det är ju trots allt bara en piss i Mississippi, det är ju bara ett liv som är som är förstört och visserligen några barns, men tänk ändå hur många liv finns det inte kvar!

En liten vanlig historia om diskriminering av kvinnor. Som man har i vanlig ordning lyckats beskylla henne för sitt öde. Om det var för att hon hade för kort kjol, vet hon inte. Hon vet att hon får skylla sig själv om hon blir våldtagen om hon har för kort kjol. Var det för att hon inte gav efter? Ja, ni vet, det där som kvinnor gör för att ta sig fram. Eller var det för att hon inte hade rätt föräldrar med inflytande, pengar eller åtminstone ett sommarhus på landet? Eller var det för att hon inte visste hur man sparkar på smalbenen? En sak är säker, det var definitivt hennes fel eftersom hon inte räckte till!

Ja, ni kan ju föreställa er hur det är att komma så där och kräva att bli upptagen i Stockholms universitets filosofiska under, med bara en fil.dr examen. Hur skulle det se ut? En ensam kvinna bland alla filosofiska giganter?! Nää, det räcker ju inte, det krävs enormt mycket mer! Det ser man ju på de filosofiska giganterna som har fylkats där sedan1980-talet. Babels torn försvinner bara upp bland molnen.”

Jämlikhet bottnar i hur vi äger. I ett gemensamt ägande är vi jämlika och lika ansvariga. Marx säger att kapitalismen gräver sin egen grav, vilket vi sitter på första parkett och beskådar. Vill man inte ta i den frågan kan man skrika sig hes om jämlikhet och fortsätta med hyckleriet. Få är de modiga som säger tydligt och klart vad de vill och menar.

Såsom giganterna behandlar jorden idag lär den inte finnas i kommande 10.000. Medge att det skulle ha varit intressant att veta ifall det kommer ta 10.000 år tills vi blir jämlika.

Ja, nu kom jag på det! Låt Bill gates och grabbarna fortsätta exploatera jorden, utarma den, alla människor dör i brist på mat och luft så kanske det kvarstår ett par mikrober, ja, som kan börja om igen! Dom kommer definitivt vara jämlika.

Trevlig 8 mars!

Annons