Fördumningen ökar mer än inflationen

Vi får inga sköterskor eftersom de inte klarar utbildningen. Man kan inte klara en naturvetenskaplig utbildning om man inte kan räkna, biologi, läsa… man lär sig inget i skolorna när dessa ägnar den mesta tiden åt att tjäna pengar istället för att höja kunskapsnivån.

Dumhögern visar sitt rätta tryne. Sedan Bildts dagar, Reinfeldt och den självgode Person med company… har vi nedmonterat skolan bit för bit tills vi äntligen lyckades mörda den. På Perssons gravsten kommer det att stå ” Det var jag som slutligen mördade svensk skola”. De ständigt skolsugna liberalerna, förklarar vitt och brett vad som måste göras, att skolan måste förstatligas. Samtidigt som de hänger med alla neddragningar, i väntan på bättre tider.

Det finns ingen, absolut ingen som kan två sina händer i skolfrågan! Ingen kan skylla ifrån sig på någon annan. En del vill ha privata skolor, för den så kallade ”mångfaldens” skull. Något som resulterade i en enfaldens, gränslösa och förödande skolpolitik. Hur många ”olika” pedagogiska former kan man uppbringa, med det enda syftet att tjäna pengar? Tjuvsamhället har ett system som ter sig likadant i alla områden. Ska du tjäna pengar måste du exploatera resurser. Således, det gäller att använda mindre än vad som behövs. Det skapar vinst. Vinst är tjuvsamhällets blod. Med vinst som enda drivkraft, kan du också garanterat få all sköns spekulanter, manipulatörer, pengasugna, tjuvar av alla kaliber.

Man tar från de fattiga och ger till dom rika” som Nibor Dooh sa.

Det är patetiskt att att se någon så kallad skolägare som försöker framstå som seriös vid utfrågning av någon pinkljummen journalist. Lika patetiskt att se dessa politiker som har sett till att skattemedel går i fickorna på dessa tjuvar och som talar om att ”satsa” på lite speciallärare. Som om det vore fel på människorna, när det är skolan det är fel på. Skolan ska anpassas efter människor och deras behov. Inte tvärt om. Hur svårt kan det vara?

Istället har skolan fått klä skott för en inskränkt ideologisk överbyggnad med andra syften än att höja kunskapsnivån och medvetenheten hos människorna. Syfte är att kommersialisera skolan, odla en del miljardärer i det globalistiska kapitalistiska systemet och låta skolan bli en del av det politiska rävspelet i kommunerna. Vilket var också syftet med kommunalisering av skolan.

Jo, skolkapitalisterna och de politiska möjliggörarna är inget annat än tjuvar. Antiintellektuella tjuvar. För en tjuv krävs ingen intellektualitet, bildning, humanism. För en tjuv är det bara en sak som gäller: att lyckas genomföra stölden. Dom kan kalla sig för vad som helst, men de är sedan länge genomskådade.

De stjäl förutsättningar och möjligheterna för kommande generationer och samhällen att utvecklas, växa och odla ett bildat, humanistiskt samhälle. Ett skapande samhälle. Ett samhälle som överlever mänsklighetens misstag. Ett humant samhälle.

Det är pengarna i kortsiktiga, vinstdrivande syften för ett fåtal, som utarmar vårt intellektuella kapital. Barn på högstadiet kan inte läsa, de kan inte skriva bokstäver. De vet inte vad orden betyder. De kan inte söka i böcker, de kan inte föra diskussioner, då de saknar argument och har aldrig fått lära sig vad ett argument är.

Jag talar om barn som har svenska som modersmål.

Att gå igenom en medioker skola och inte kunna klara sig på högre nivå är inget annat än en dödsförklaring till en misslyckad skola. En misslyckad skolpolitik. En misslyckad politisk maktutövning. Ett politiskt svek mot människorna. Nu försöker man komma åt problemet genom att fortsätta sänka nivån inom akademin. Detta är möjligt framförallt inom humaniora, då delvetenskaperna och teknologin gynnas och därmed ersätter humanioran bit för bit. Man har t.o.m. kokat ihop ett av många tokbegrepp som ”transfilosofi”, vilket inte har att göra med könsbestämning, utan snarare med möjligheten av att ersätta människokroppen, inklusive hjärnan med maskiner. Det bottnar i en idealistisk, solipsistisk filosofisk grunduppfattning, där endast mitt jag existerar och är utgångspunkt för allt. Sådana uppfattningar har tidigare slutat i självutplåning, vilket detta tycks leda oss in i också. Förr var det enstaka stollar som inte kunde skada helheten, men nu drar man hela samhället med sig i avgrunden.

Vi har skolor som stängs för att personalen inte orkar och är underbemannad, samt med största antalet lärare som är icke behöriga. I samma stad kan det gå behöriga lärare som inte får anställning. Hur kan det bli så?

Ta ett exempel. En behörig lärare söker en tjänst på en privat skola. Den privata skolan anställer en del behöriga lärare på nyckelpositioner. Därefter anser den att man kan fylla ut med icke behöriga och på så sätt tjäna pengar. Då vänder sig läraren till kommunen, som gör likadant.

En annan lärare med hög akademisk examen (fil.dr.) söker tjänst på gymnasium. Den privata skolan anser det vara för dyrt och onödigt. Hur tänker den kommunala då? Samma, givetvis! Eller så kan skolan vara lite finurlig och hitta på ett ämne som inte finns och som det inte går att vara behörig i. Varpå läraren med hög akademisk examen blir anställd som obehörig och mycket billigare, samtidigt som mycket användbar då denne har den högste akademiska examen på hela skolan, inklusive rektor.

Antingen har det betydelse av att ta akademiska examina, eller så har det inte. I den fisljumma svenska utbildningssfären tycks det råda den vanliga antiintellektuella hållningen som allmänt i vårt land, att ”e an´e så god som en an´”.

Alla är vi lika och har samma värde, mal mediokra politiker ut till pöbeln. I förhoppningen om att vi alla dumskallar ska köpa budskapet. Som om det vore sant. Det är bara det, att det är vi, dumskallefolket, som är den lille pojken som pekar på vårt politiker skrå och ropar högt att ”kungen är naken!” och kungen begriper ingenting. För det är vi som vet att vi inte vill bli opererade av en bilmekaniker, eller få våra vattenrör lagade av en tandläkare.

Den antiintellektuella synen på utbildning, bildning och forskning ger tydliga utslag i samhällets alla skikt. Människors tankar, känslor, reaktioner och samspel ersätts med siffror och nollor på digitala skärmar. I ett ständigt flöde utan början utan slut. AI ska ersätta människors tänkande. Vi har digitala tekniker som skapar villkoren för det humana, fritänkande, det dialektiskt tänkta och utvecklade samtalen.

Det behövs inga samtal, det räcker med att googla. Det behövs inget fritt tänkande, det räcker med en kod som ingenjören har ordnat.

Nazism och fascism lyckade manipulera, förtrycka och känslomässigt styra pöbeln, massorna, i den riktning man ville. Med känt resultat. Även om rädslan tog över och styrde, fann människor vrår för motstånd trots allt. De hade sitt mänskliga beteende, förståelse och sökande efter kunskap. Det var humant lönsamt att vara kritisk även under de mest svarta tiderna.

Idag möter man sällan människor som vet vad kritiskt tänkande är. Dom tror att det är gnäll, eller föraktfulla svordomar. Än mindre vet folk varför det är nödvändigt att tänka kritiskt.

Vinstskolan passar den globalistiska världsordningen utmärkt. Dels kan nya monopol byggas upp. Några nya maktmiljardärer kan föras till skaran. Dels blir människorna både fördummade och förtryckta för att opponera sig och göra motstånd.

Hitler och Mussolini skulle ha varit lyckliga om de hade haft vår anarkistiska, digitala värld till förfogande. Att ha tillgång till förslöade, bortskämda dumskallar utan självinsikt och som ser sig som världens nav och låter sig frivilligt förtryckas, skulle ha varit en önskedröm för fascismen. Människorna idag gör förtryckarjobbet åt sig själva med större framgång än vad herrarna hade klarat av. Vi har utvecklat korporativismen till en högre nivå, än vad Mussolini hade tillgång till.

Människor tågar mot avgrunden, samtidigt som de stirrar i en dator i handen.

När man väl är framme vid stupet, är det för sent.

Så vad bör göras?

Bilda dig –

diskutera, argumentera, formulera framtidsvisioner, ta samhällsansvar

Opponera –

säg ifrån, kräv svar, kräv förklaringar, kräv motiv, ställ ansvariga till svars, bidra med konstruktiva förslag, bekämpa vulgärismen, bekämpa ”kräkeriet” i den offentliga, digitala uttömmningen. Kräv debatt! Var självkritisk!

Organisera –

organisera i breda fronter, enas kring de viktigaste frågorna. Driv opinion, ödmjukt och starkt.

Vad ska vi annars ha demokrati till om vi inte försvarar de framsteg som är gjorda?

Nu ska man nalla på yttrandefriheten och det kommer bli mediokra maktpolitiker som saknar bildningskrav, som saknar intellektuell hederlighet, utan intellektuellt mod och som tillsammans med digitala ingenjörer kommer avgöra vad som får sägas och icke sägas.

Vad kallar ni det för?

Den som inte vaknar märker inte när döden tar över!

Annons