ÄR VI EN DEL AV NATUREN ELLER…?

Åter igen ligger människor under rasmassor. I mannaminne har det redan hänt ett antal gånger. Före oss ett otal. Vi vet att jorden talar, skakar på sig och har sina spänningar som den måste släppa ut. När vi vet, varför anpassar vi oss inte till det? Är vi guds gåva, placerade från himlahöjder till att vara här? Eller kan det vara girighet som täcker tillfällig törst och som struntar i sina medmänniskor?

Vi vet ju, stinna maktmän till trots, att vi började vår resa som amöbor, till att utvecklas till komplicerade vattenvarelser vars nyfikenhet drev dem så småningom upp på land. Väl på land, anpassade man sig efter miljön och omständigheter. Utvecklade de mest effektiva sätten att finna föda och förökning. Ja, här på några rader beskrivs om miljontals år av evolutionär utveckling.

Detta vet vi.

Vi vet också att den planet vi råkar befinna oss på och som vi är i symbios med, är ett levande lava klot. Med smältande, kokande sten inne i dess hjärta. Krafter värme och ångor som söker sig ut, genom sprickor i hav och berg.

Detta vet vi.

Vi vet att den som kackar i eget bo, kan i längden inte stanna kvar i det. Måste söka sig till andra trakter. Därför kackar inte djuren i eget bo. De går bort för att göra det. De vet att om de tar mer föda än vad de kan förtära, så mår de dåligt.

Detta vet dom, djuren.

Men vi som betraktar oss som skapelsens krona, vi bryr oss inte om jordens behov och uttryck. Vi bryr oss inte om att vi tar mer föda än vad vi kan förtära. Vi bryr oss inte om att vi utarmar vår livsförutsättning på dess livsbetingelser. Vad vi bryr oss om är att tillfredsställa oss för tillfället. Jag får något nu och bryr mig inte om framtiden. Jag tjänar pengar idag och bryr mig inte om att jag utarmar resurser. Resurser som ska räcka till alla. Vilket de inte gör om vi inte delar med oss. Men varför dela med sig, när jag kan ta allt själv?!

Ja, enligt forskare har inte hjärnan utvecklats på de senaste 50.000 år och vår tankeförmåga är troligtvis på samma nivå som då. Vad som skiljer är att vår nyfikenhet, vår girighet driver oss till att skapa förbättringar för våra liv. Vårt tänkande är präglat av miljön och miljön förändras. Ja, så är det. Men tankeförmågan är inte annorlunda än vad den var för 50.000 år sedan.

När vi slår oss för bröstet för att vi har lyckats utveckla våra levnadsvillkor så mycket som vi har, är inte det samma som att våra hjärnor och den biologiska kvaliteten är annorlunda.

Turkiet är känt för att ha många av världens vassaste specialister på hur man bygger hus i jordbävningsområden. Men Turkiet är också känt för att ha en medeltida samhällsstruktur, efterblivna patriarkala strukturer baserade på och skyddande av det outvecklade. En negativ konservatism som leder till efterblivenhet. Smörjmedlet i samhället är som här, vinst. Men också den största framkomliga vägen att ta sig fram i en medeltida byråkrati. I ett samhälle som gynnar antiintellektualism och efterbliven tro, är genom mutor. Man mutar sig fram till det man vill ha. En byggherre vill bygga hus, billigt som tusan och att kunna tjäna så mycket som möjligt. Mutar man sig då genom byråkratin, får man bygga hus utan att de vassa ingenjörerna får något att säga till om. Därmed har man byggt billigare hus, tjänat mer än skäligt och struntar i att man bygger hus på jordbävningsområde. Därför ligger tusentals människor under rasmassor. Dom har inte en chans att muta sig ut ur dessa. De som har överlevt har bara ett hopp och väntan på att det finns humanister bland räddningsmänniskor. Att det finns dom som uppför sig som riktiga människor och i självuppoffring anstränger sig så mycket de kan för att rädda människor. Och de lyckas. Medan de korrupta, girigbukarna, prestigefyllda maktmänniskorna med auktoritära, diktatoriska anleten, lever för sina egna intressen. Kortsiktigt. Urgröpande. Egoistiskt. Och förödande.

Kommer Erdogan få ta kritik för korruptionen? För icke planerande av ett samhälle anpassat till de naturfenomen som råder i Turkiet? För icke planerande av ett samhälle anpassat till de ekonomiska, sociala förutsättningarna?

Nej, det var inte Erdogan som skälvde den turkiska marken. Men det är Erdogan som förbisåg sitt folks behov. Han ser sina egna behov och vill ha fortsatt makt. Då kan han trixa, manipulera, ljuga, korrumpera, och söker alla möjligheter att fånga sin publik och få vara kvar på tronen. Då tänker man inte på sitt folk. Inte på sitt land och dess förutsättningar. Inte på världen och dess folk. Då tänker man bara på sig själv. Varför egoister och maktpolitiker får stöd av människor, torde psykologer och andra specialister kunna förklara. Men man uppför sig så som man är präglad. För att bryta mönstret krävs en ansträngning. Nu är det alltför många som har sällat sig till bekvämlighetskommitteén, och då väljer man att behålla sin prägel och inte anstränga sig till förändring. Nu har Erdogan en stor del av sitt folk under rasmassorna, till stor del beroende av korruption som han själv ombesörjer. I maktpolitiskt jonglerande, utnyttjar han auktoritet och förtryck, spelar med främmande komponenter, skyller på andra, vädjar till folkets känslor etc. etc. Ja,känns det igen?

I sammelsuriet av politisk primitivism råkar det sammanfalla med oss som blev förrådda i Nato träsket här hemma. Dom som inte har orkat att tänka igenom, ta ställning och följer med strömmen, med upprapningar av vad andra säger och utgör den vanliga ja-sägarpöbeln, dom söker sig och identifierar sig och framförallt, ger efter för en medeltida, primitiv och egoistisk maktpolitiker, som handlar i personligt intresse, med folk som sin personliga gisslan.

Att jorden skakar. Att människor begravs under rasmassor, som ifall det var ett civiliserat land, inte skulle behöva vara så mycket och så många, är något som inte räknas in i kalkylen för jordens framtid. Det viktiga är att vi kan planera. Bestämma hur det ska vara. En jordbävning kan man ju inte planera bort. Men vad vi kan är att i alla fall, planerar vi att man ska fasa ut bensinbilar till 2045. Ja, jorden väntar och avvaktar, så att alla de omtänksamma politikerna hinner ordna det för oss.

Bara vi inte tar bort vinsten i all vår verksamhet. Bara vi inte tar bort exploateringen i all vår verksamhet. Men bara man ger lite tid för att linda in, stoppa om, hitta på nyord, förminska och ja, näst intill låta problemen försvinna. Visst finns det dom som tjänar på det!

Ja, tänk hur man tar sig an jordens, världens och alla folks intressen!

Annons

DERDOGANOKRATI

Regeringens nya mode

Den heliga yttrandefriheten höjs till skyarna, bekräftas gång på gång… så länge du håller käft om sådant som inte får pratas om. Ungefär som hos Erdogan, fast hos oss, på svenska. ” Håll käft och gör som jag säger!”

De kaxiga tonerna innan valet från regeringspartier har övergått till ett kattlikt kurrande och försök till att undvika bli blöt genom att kila mellan regndropparna. Pinsamt. En underkastelse inför en medeltida clown och osman som spelar maktspelet så som han är tränad sedan sekler. Det är väl inte av demokratiska, humanistiska skäl och med öppet sinne som det Osmanska riket lyckade ta sig ända till Wien? Över 600 år i Europa och i Afrika/Asien? Det är nedärvda sociala, kulturella gener som har visat sig genom sekler att de är starka och överlevnadsdugliga. Diktaturer finns inte för att folk är dumma i huvudet. Diktaturer finns för att de är framgångsrika när våldsmän tar makt.

Det svekfulla politiska styret i Sverige, som har under lång tid förberett ett Natointräde över huvudet på svenska folket, som har fifflat bakom ryggen på svenska folket, som har kallat saker vid andra namn och styrt fokus till att tro att det är FN man har haft i sikte med specialisering av soldater etc. detta svekfulla politiska styre med få undantag, lägger sig nu platt, rullar sig i tjära och aska inför en despot och diktator. Att säga att det väcker förakt för den politiska makten, är sant men också farligt, då splittringen i landet fördjupas. Så länge det går, kan man förlöjliga de politiska tomtarna, göra dem till måltavlor för vitsar… men alla vet att verkligheten är mycket mer plågsam än så.

Att ledare misslyckas, att de är inskränkta, att de är obildade, att de saknar relation till folket, att de är främst karriärister och saknar ledaregenskaper i den sanna bemärkelsen, ja allt detta vet vi och kan identifiera, med en from förhoppning om att ändå kunna påverka och göra skillnad. En from förhoppning som saknar styrka mot alla de hårda vinstdrivande krafter som går emot. Det är inte bildade människor som främjas. Det är polarister och fanatiker som får höras och synas som bäst.

Enligt vår ”demokratiska” tradition, skulle vi ha haft ett pågående samtal om Natointräde eller ej under årens opp. Det är det ingen som vågar. Ingen som vill riskera att folket säger nej. Makten, översitteri, antidemokrati gäller. ” Håll käft, gör som jag säger!”

Hade det sagts rakt ut på detta sätt, hade det blivit lite schvung i lådan. Men nej, en krypande strykrädd katt, krålar och krälar till den turkiske pajasens glädje och det svenska folkets förfång. Detta samtidigt som man bedyrar yttrandefrihetens lov.

Till vår kära regering; pinsamt är snällt sagt. Till vår kära opposition; beklämmande är också snällt sagt. En opposition som krälar med är minst sagt, beklämmande.

Men det är tur att det politiska ledarskiktet i vårt land har SD att hänga ytterrocken på. SD är vår tamburmajor i politiken. På den kan man hänga vilka solkiga trasor man själv har och skylla ifrån sig på tamburmajoren, eftersom trasorna hänger på denne. Ingen tycks komma ihåg SD:s stolta baner att de vägrade både EU och Nato en gång i tiden och med det lurade till sig besvikna arbetare och lägre medelklass. Opportunismen och karriärismen i SD är ju inte mindre än i andra partier och har lett dom rakt in i gapet på både EU och Nato. SD liknar alla andra. Att då göra sig stor och kaxig med att kleta på SD, skit man själv bär, blir ju bara löjligt. SD är lika mycket ett opportunistiskt karriärist parti som de andra.

Men vi har oss delvis själva att skylla. Vi är bekväma, och allt för många tillhör Bekvämlighetskommitteén och ser om sitt eget hus i den enfaldiga tron att just mitt lilla hus kommer stå sig pall mot alla stormar och bomber. Jag behöver inte besvära mig med att tänka bortom tröskeln. Så tänker medlöparen. Utöver det är det en dröser som är medlemmar i Dumskallarnas Riksförbund också. Där är det inte så mycket att tillägga. Dom hörs och syns dagligen, i medier, på arbetsplatser, på stan.

Sedan finns det dom man kan kräva något av, i alla fall förvänta sig något av, och det är tänkande människor. Bildade dito. En gång i tiden hade vi en intelligentia i landet som sa ifrån, men dom har tydligen också sökt medlemskap i ovannämnda föreningar.

Det finns inget kollektivt mod landet. Kämpande individer finns det, som är modiga, starka, ödmjuka, demokratiska och humanistiska. Men det är som kollektiv vi kan göra något. Som kollektiv vi kan påverka. Just därför är det många starka krafter både i landet och utanför, som vill inget hellre än att vi är splittrade. Som skapar social oro, försvagar oss och gör oss till ett lätt byte.

Det är de splittrade man kan styra över. Lura. Indoktrinera. Utnyttja. Ljuga inför. Varsågod!

Om det verkligen finns någon i landet som är för yttrandefrihet och vill försvara den, då är det dags att göra det nu.

Jag vill ha sagt: att det är bara nazister som bränner böcker. Vilket säger något om deras syn på yttrandefrihet.

Rasmus Paludan som bränner koraner gör det för att han har anammat den synen och vill provocera. Han lyckas stort. Men eftersom han vill provocera så vore han korkad att inte bränna koraner eftersom det är framgångsrikt. Han lyckas ju provocera många fanatiker som kallar sig allt från akademiker till mullor och blir djupt kränkta när deras ”heliga bok” brinner i protest. Alla dom som låter sig provoceras av fanatikern är lika fanatiska. Det är ju vad Paludan bevisar.

Hade det handlat om yttrandefrihet, hade det handlat om att bli kränkt i sin tro, varför reagerar inte samma människor på när kvinnor förnedras, kränks, misshandlas? Det är väl mot tron? När barn utsätts för övergrepp, säljs, prostitueras? Det är väl också mot tron? Varför gör man cirkus av en bok som kan ersättas? Men låter människor förnedras, misshandlas och dö utan att reagera. Men när en bok bränns, ja då blir det liv i luckan. Den som har en tro, ska väl försvara den i hjärtat och samtidigt acceptera att det finns dom som inte delar den? Diskutera vet ja! Varför får man inte ifrågasätta tro? Att bränna böcker är att provocera och att visa på hur fanatiska folk egentligen är och på så sätt har ju Paludan lyckats. Gå inte på det då! Han visar för världen att det inte går att samarbeta med människor som är fanatiska. Inklusive han själv.

Varför öppnar inte moskéerna sina dörrar för samtal? Varför vill man bara ha underkastelse samtidigt som man hävdar att man är för demokrati och yttrandefrihet?

Varför vill det ledande skiktet i vårt land också bara ha underkastelse och låtsasdemokrati? Det skiljer sig bara till formen. Men budskapet är detsamma. ”håll käft och gör som jag säger!”

Cirkus Erdogan har visat att lite kullerbyttor i manegen kan få dammet att flyga så att den korporativa ledningen hos oss, hostar till. Korporativismen har vuxit sig så pass stark i vårt land att det går lätt för den politiska makten att efter några piruetter, anpassa sig till den som är starkast. Eftersom våra ledare saknar anständighet och mod, låter dom sig hunsas av en medeltida stofil som Erdogan! Makten har makten gemensamt. Makten styr och låter sig inte längre styras av folkliga behov och krav. Det är korporativism.

Skapar man inget intelligent motstånd mot detta, så blir det som det brukar. En massa ja-sägare och medlöpare till makten som undrar när det är för sent ”hur kunde det bli på detta viset? Jag bär ingen skuld, jag gjorde bara som alla andra!”

HAR DU HÖRT DET FÖRUT???!!!

.